torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació al projecte de decret pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.

El Decret 53/2011, de 20 de maig, va establir el currículum actual dels ensenyaments professionals de música. Aquest decret no conté cap referència a les finalitats ni els objectius d’aquests ensenyaments, tampoc conté cap regulació sobre l’accés als ensenyaments ni sobre l’avaluació dels mateixos, punts tots ells essencials en el desenvolupament curricular d’uns ensenyaments. A més conté una sèrie de deficiències que s’han d’esmenar. Tot això és el que s’intenta solucionar amb aquest projecte de Decret.

Aquest procés d’informació pública està obert durant 15 dies hàbils des del següent a la publicació de la Resolució en el BOIB

Si voleu presentar al·legacions ho podeu fer a través de la pàgina de Participació Ciutadana