torna

Detall de la notícia

Imatge 3214078

El CEI-IB s'ha acreditat com a Comitè d'Ètica de la Investigació amb Medicaments

Mitjançant resolució de 10 de gener de 2018, la Consellera de Salut ha acreditat el Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB) com Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm), en compliment del Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre, per el que es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d’Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre Espanyol d’Estudis Clínics.

Aquesta acreditació atorgada en resposta a la demostració del compliment dels requisits fixats per el RD 1090/2015 per garantir la qualitat de les avaluacions, certifica al CEI-IB com avaluador d’estudis clínics amb medicaments d’ús humà. 

Entre les modificacions que s’han introduït al CEI-IB per assegurar el compliment d’aquests nous criteris es destaca la incorporació a la seva composició d’un representant dels pacients, amb la finalitat d’incorporar la visió d’aquests als dictàmens emesos.

El CEI-IB és un òrgan independent de caràcter interdisciplinari, adscrit a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, que té com a finalitat principal la de vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels subjectes que participen a un estudi d’investigació biomèdica i oferir garantia pública al respecte mitjançant l’emissió d’un dictamen sobre el protocol de l’estudi.

El CEI-IB és el Comitè encarregat de l’avaluació de tots els estudis de recerca en humans, mostres biològiques humanes o dades personals, incloent els assaigs clínics i estudis observacionals amb medicaments i productes sanitaris a l’àmbit de les Illes Balears. A més, actua com comitè ètic extern del Biobanc de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) i d’altres.