torna

Detall de la notícia

Imatge 3212873

Requeriment d'esmena de deficiències de les sol·licituds de l'ajuda autonòmica presentades a Eivissa i Formentera per a la convocatòria publica de l'ajuda autonòmica al lloguer d'habitatges de 2017

Els sol·licitants  d’Eivissa i Formentera de l’ajuda autonòmica al lloguer d’habitatges 2017 que es detallen a l’annex I disposen d’un termini de deu dies hàbils compresos entre el 15 i 26 de gener ambdós inclosos, per esmenar les deficiències o aportar la documentació requerida a l’esmentat annex.

Una vegada finalitzat el termini establert sense esmenar o aportar la documentació, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i es procedirà prèvia la resolució corresponent, a l’arxiu de l’expedient.

 

Es pot esmenar la deficiència o adjuntar la documentació requerida telemàticament mitjançant el següent enllaç.