torna

Detall de la notícia

Audiencia i participació ciutadana de l'avantprojecte de modificació de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears

En data 11 de gener de 2018 s'ha publicat al BOIB núm. 5 l'anunci pel qual se sotmet a informació pública l'avantprojecte de Llei de modificació de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears.

Es poden presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través del següent enllaç: http://participaciociutadana.caib.es.

S'adjunta l'esborrany d'avantprojecte i la memoria d'anàlisi d'impacte normatiu.