torna

Detall de la notícia

Imatge 3212070

Noves convocatòries dels cursos d'"Actualització ortogràfica i gramatical"

Arran de la publicació de la nova Gramàtica de la llengua catalana i de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha organitzat una sèrie de cursos d’actualització ortogràfica i gramatical per als docents de les Illes, a fi que coneguin de primera mà la nova normativa de referència de la llengua catalana.

Els cursos seran impartits pel professor de la UIB Nicolau Dols, que és membre de la Secció Filològica de l’IEC i ha col·laborat en l’elaboració de la nova gramàtica.

Davant el gran interès mostrat pel professorat el curs passat, el Servei de Normalització Lingüística i Formació del Professorat torna a organitzar sis cursos amb aquesta temàtica, que es duran a terme, entre febrer i maig, a Palma, Inca, Manacor, Maó, Eivissa i Sant Francesc de Formentera, amb la intenció de facilitar la implantació de la nova normativa ortogràfica i gramatical i el procés d’estandardització de la llengua.

Cada curs consta de 20 hores, i inclou una part de formació presencial i una altra de transferència a l’aula dels coneixements adquirits. Aquesta formació va dirigida, de manera prioritària, al professorat de llengua catalana, però es pretén fer-la extensiva a tot el col·lectiu docent.