torna

Detall de la notícia

Imatge 3209360

Educació i Ajuntament signen el conveni per la construcció del nou CEIP de Mercadal

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March i el batle de l’Ajuntament de Es Mercadal, Francesc Ametller han signat avui a Menorca el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i l’Ajuntament d’Es Mercadal per a la construcció del nou CEIP de Es Mercadal que té un pressupost de 4’4 Milions d’euros.

Un nou centre d’educació infantil i primària de doble línia (6+12) amb capacitat per 450 alumnes. En les properes setmanes començarà la redacció del projecte bàsic i una vegada surti a licitació, el termini d’execució de les obres és de 14 mesos.

El Conveni determina que els 4’4 milions d’euros que costarà el nou centre d’Es Mercadal es finançaran per ambdues institucions. L’Ajuntament aportarà inicialment 2 milions d’euros i els 2’4 milions d’euros restants seran aportats per la Conselleria d’Educació i Universitat. Tant els 2 milions que aporti l'ajuntament com els interessos generats es retornaran a l'ajuntament.

La Conselleria mitjançant l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) serà l’encarregat de la redacció del projecte bàsic i definitiu, una vegada l’Ajuntament posi a disposició de la Conselleria el solar adient per a la construcció de la nova infraestructura educativa. L’inici de les obres està previst per el proper 2019.

La construcció del nou CEIP atén a la necessitat d’escolarització que hi ha actualment al municipi d’Es Mercadal i a la necessitat de garantir la prestació d’aquests ensenyaments de manera idònia.

Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2019

Aquest nou centre forma part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023, que ha elaborat la Conselleria d’Educació i Universitat per a totes les illes per poder respondre de manera ordenada i objectiva a les nombroses necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.

Les actuacions que el Pla preveu que la Conselleria d’Educació i Universitat impulsi i executi aquesta legislatura suposen una inversió de més de 100 milions. D’aquesta quantitat, 22 milions són per a Eivissa i Formentera; 15 milions, per a Menorca, i més de 60 milions, per a Mallorca. 

Concretament per a Menorca està previst en aquesta legislatura, a més de l’inici de la construcció del nou CEIP d’Es Mercadal, l’ampliació del CEIP Pintor Torrent, l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis, la ubicació de l’Escola d’Adults de Maó al Quarter de Santiago, la reforma del CIFP de Ciutadella i la reforma del Conservatori de Menorca.

Es pot consultar el Pla infraestructures a la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres: https://intranet.caib.es/sites/M170905100932629/ca/introduccia/?campa=yes