torna

Detall de la notícia

Imatge 3208963

Activitat de formació: "Actualització de competències directives"

El 15 de gener s’obre el termini per inscriure’s a la formació “Actualització de competències directives”. Aquesta activitat de formació s’adreça al personal docent funcionari de carrera en actiu amb una antiguitat mínima de 5 anys en algun dels cossos següents: professorat d’educació secundària, professorat tècnic de formació professional, professorat d’ensenyaments de règim especial i mestres.

Organitzada pel Servei de Normalització Lingüística i Formació, combina una part presencial de 36 hores de durada que es durà a terme en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut amb una part a distància d’una durada de 24 hores. La inscripció s’ha de fer a través del Portal del personal.

Els objectius d’aquesta activitat són els següents:

  • Millorar les competències generals i específiques per exercir les funcions pròpies del càrrec de director/a de centres públics.
  • Posar al dia el coneixement i la pràctica dels instruments i eines necessàries per incidir en la millora de la institució escolar i en el benestar dels seus integrants.
  • Actualitzar la capacitació per a l’exercici d’un lideratge pedagògic centrat en les persones i orientat a facilitar processos d’ensenyament i aprenentatge d’èxit i qualitat.
  • Guiar l’elaboració d’un projecte final de direcció de centres educatius que incorpori el desenvolupament dels continguts treballats en cada un dels mòduls.

Calendari part presencial: 16 i 17 de febrer, 16 i 17 de març, i 20 i 21 d’abril de 2018.

Termini d’inscripció: del 15 al 28 de gener de 2018.