torna

Detall de la notícia

Imatge 3203883

La Vicepresidenta presenta el primer projecte d'agricultura finançat amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible

La Vicepresidenta i Consellera de Turisme, Innovació i Recerca, Bel Busquets, i el Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, han presentat una subvenció d’1,5 milions d’euros destinada a reconèixer i ajudar les explotacions agràries que, a més de produir aliments, també contribueixen a preservar el paisatge.

Amb aquesta línia d’ajudes, provinents dels fons de l’impost del turisme sostenible recaptat al 2016, es vol compensar les despeses més elevades que comporta la gestió d’explotacions diversificades i reconèixer la tasca d’aquest tipus d’explotacions.


Aquesta ajuda, que es suma a la subvenció de mig milió per a la conservació del patrimoni cultural i natural a les explotacions agràries en zones d’especial interès natural o paisatgístic, “servirà per repartir la prosperitat que genera el turisme cap a l’agricultura”, com ha explicat la vicepresidenta i consellera de Turisme, Innovació i Recerca Bel Busquets, i es reconeix amb elles la tasca dels pagesos com a generadors i recuperadors del paisatge.

La vicepresidenta ha explicat també que enguany s’hauran invertit 2.000.000 € dels fons de l’impost de turisme sostenible en agricultura, però que l’any que ve la xifra augmentarà fins al 11 milions entre les ajudes gestionades pel Govern i les dels Consells Insulars.  


La subvenció per paisatge agrari està destinada a explotacions que són generalment petites, de menys de dues hectàrees de mitjana o amb parcel·les molt distribuïdes en el territori i que, com ha explicat el conseller d’Agricultura Vicenç Vidal, “presenten un valor afegit, pel que no ens podem permetre com a societat que desapareguin”. Per això aquesta ajuda vol reconèixer l’aportació d’aquest tipus de finques a la societat i també al sector turístic ja que milions de visitants venen cada any a contemplar aquest paisatge de les illes.


L’ajuda es tramitarà a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) d’acord amb vuit paràmetres, i l’import varia segons el nombre de paràmetres que es compleixen, amb una quantia màxima de 5.000 €. Aquests paràmetres són: destinar a la producció de cereals o farratgeres una superfície superior al 15 % de la superfície de l’explotació; destinar el 5 % de la superfície a la producció de lleguminoses de gra o a la producció hortofructícola; tenir un 15 % de cultius llenyosos; en ramaderia, explotar més de tres unitats de bestiar major (UBM) o més de quinze ruscs; tenir un recinte forestal o de pastures; haver obtingut, per a una part de la producció, el reconeixement com a marca de qualitat o de producció diferenciada; presentar dispersió parcel·lària si la superfície mitjana de les parcel·les és igual a dues hectàrees o inferior; pertànyer a una organització de productors, una cooperativa o una societat agrària de transformació (SAT).


La quantia de l’ajuda és de 150 € per hectàrea de superfície agrària útil. Aquest import es paga íntegrament si es compleixen cinc paràmetres o més, en un 75 % si se’n compleixen quatre i en un 50 % si se’n compleixen tres. Poden accedir a aquesta ajuda explotacions que tenguin la consideració d’explotació prioritària i, en cas de persones físiques, els agricultors professionals.