torna

Detall de la notícia

Imatge 3203672

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat la resolució per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis la plaça de director del Museu de Mallorca

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha iniciat els tràmits per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, la plaça de director del Museu de Mallorca, centre adscrit a la Direcció de General de Cultura, atès que qui n’ha estat directora fins ara, Joana Maria Palou i Sampol, es jubila al mes de febrer després de més de quinze anys en aquest lloc de treball.

La resolució de convocatòria per proveir aquest lloc de treball mitjançant el sistema de comissió de serveis s’ha publicat avui mateix en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la secció «Autoritats i personal», i al Portal de Serveis al Personal de la Intranet de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Pot accedir a aquest lloc de treball personal funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Administració de l’Estat, de les administracions d’altres comunitats autònomes i de l’Administració local. El termini de presentació de sol·licituds és de set dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació; és a dir des del 5 al 15 de gener.

A banda d’una còpia compulsada de la documentació corresponent, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud un currículum laboral que ha d’incloure una proposta de resum de gestió del Museu de Mallorca.

Podeu consultar la resolució completa a aquesta adreça: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10758/603911/resolucio-de-convocatoria-per-proveir-mitjancant-e