torna

Detall de la notícia

Imatge 3203643

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports fa un estudi científic de variants genètiques dels esportistes de tecnificació conjuntament amb la UIB i Alimentómica SL

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Fundació per a l’Esport Balear, ha signat un acord de col·laboració científica amb la Universitat de les Illes Balears i Alimentómica, SL, amb l’objectiu d’aconseguir un estudi de variants genètiques (polimorfismes) dels esportistes dels diferents programes de tecnificació del Govern de les Illes Balears, tals com mesures antropomètriques, registres d’ingesta habitual, dades de valoració d’activitat física, i l’obtenció de mostres de sang per fer estudis in vitro en individus seleccionats.
 
Previ a l’entrada en vigor d’aquest acord, des del passat juliol de 2017 ja s’han iniciat actuacions, que han consistit a:

 
  • Contactar amb els entrenadors dels diferents programes de tecnificació del Govern de les Illes Balears per explicar-los en què consisteix l’estudi i per acordar la comunicació als esportistes dels respectius programes, als quals es va fer l’explicació al detall de l’estudi, es varen repartir els consentiments informats i fulls amb informació al respecte. Aquests documents posteriorment foren retornats signats pels tutors legals i els esportistes en el cas que volguessin participar voluntàriament a l’estudi.
  • Obtinguts els documents firmats, a cada voluntari participant se li va subministrar el material necessari per a l’obtenció d’una mostra de saliva, així com es va recollir informació relacionada amb les seves dades personals i de contacte.
  • Les mostres de saliva obtingudes es varen emprar per a l’aïllament i purificació de l’ADN per tal de poder posar a punt la metodologia necessària per fer l’anàlisi de variants genètiques (polimorfismes) d’interès.