torna

Detall de la notícia

Imatge 3188925

Reunió amb les entitats que organitzen activitats de formació permanent del professorat inscrites en el Cens d'Entitats Col·laboradores

El dijous 21 de desembre va tenir lloc a la seu de la Conselleria d’Educació i Universitat una reunió informativa adreçada a les entitats que organitzen activitats de formació permanent del professorat i que estan inscrites en el Cens d’Entitats Col·laboradores. En aquests moments són 24 les entitats inscrites en l’esmentat cens. En aquest sentit, i d’acord amb el Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Comissió de Formació del Professorat els va donar d’alta després de revisar la documentació que aportaren i de comprovar que complien tots els requisits establerts.

En el transcurs de la reunió es va presentar el nou procediment per dur a terme els tràmits requerits per sol·licitar l’homologació de les activitats formatives que volen dur a terme les entitats col·laboradores. En aquest sentit, el nou procediment en línia substitueix els documents ofimàtics que fins ara es feien servir. Entre d’altres, presenta els avantatges següents:

  • Poder dur a terme el procediment en un únic format.
  • Posar a l’abast dels interessats el procediment actualitzat.
  • Fer-lo accessible des de qualsevol plataforma i navegador.
  • Facilitar la introducció de les dades en un format que permet lligar-les de manera senzilla amb els programes informàtics que es fan servir per les homologacions d’activitats formatives.
  • Facilitar el lliurament de la documentació per part de les entitats col·laboradores.

Una vegada acabada la presentació del nou procediment, es va obrir un torn de paraules on es debateren diferents qüestions relacionades amb el funcionament de l’homologació d’activitats formatives per part de la Comissió de Formació del Professorat.

A més de la presència de representants de gairebé totes les entitats col·laboradores inscrites en el cens, a la reunió també hi assistiren la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda; el cap del Servei de Formació Homologada i Capacitació, Rafel Maura, i el cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, Tomeu Barceló.