torna

Detall de la notícia

Imatge 3187555

Educació consolida el Programa de reutilització de llibres que ja arriba als més de 29 mil alumnes de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat ha arribat als 174 centres i als 29.072 alumnes amb el seu programa de reutilització de llibres de text i material didàctics als centres educatius de les Illes Balears. Aquestes dades les ha presentat avui en roda de premsa el conseller d’Educació i Universitat, Martí March acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas i de la cap del Servei d’Innovació Educativa, Coloma Ferrer.    

Una iniciativa a la que s’hi destinen 1.500.000 euros per el curs 2017-18, adreçada a centres públics i concertats de primària i secundària, i que vol estimular a la participació en aquests programes ja que, a més de donar suport econòmic a les famílies, també tenen una important vessant educativa.

Per al conseller d’Educació i Universitat “ és un Programa que té moltes dimensions i que des de que estam a la Conselleria hem recuperat i millorat. I ho hem millorat bàsicament incrementant els doblers que dedicam aquest programa en el curs 2017-2018, 1’5 milions d’euros. Una quantitat significativa que ha suposat l’increment del número d’estudiants que poden gaudir del programa, del número de centres de primària i secundària, i tant de centres públics com de concertats”.

Cal esmentar que la recuperació d’aquest programa és un dels objectius prioritaris de la Conselleria i que s’ha anat recuperant i consolidant des de l’inici de la legislatura. Al 2015/16 es destinaven només 10 euros per a alumne de primària i 13 euros per alumne de secundària adherit al programa i des del curs passat (2016/17) aquesta quantitat s’ha quintuplicat, incrementat l’ajuda fins els 50 euros per als dos supòsits. La previsió per a la nova convocatòria del curs 2018/19 és la de tornar a incrementar el pressupost.

Enguany hi ha 174 centres de Balears adherits als programes de reutilització de llibres, 18 més que el curs passat, dels quals 153 són de primària i 21 de secundària. Això suposa que 29.072 alumnes de les illes participen al llarg del curs 2017/18 en aquestes iniciatives, 3.925 més que el curs anterior.

En paraules del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas “aquesta aposta de la Conselleria se concreta en un increment en el número d’alumnes que es beneficien d’aquest projecte. I que ara ja podem dir que superen els millors resultats de l’etapa anterior. En aquest moment estam arribant als més de 29 mil alumnes, quan el millor any del programa, que va ser el 2011-2012 se varen beneficiar 25 mil. Més de 4 mil més en aquest curs i a la vegada 4 mil més que el curs passat”.

El programes de Fons de Llibres

Aquests programes s’apliquen a les Illes Balears des del 2008 a primària i des de 2009 a secundària i varen arribar a comptar amb 25 mil alumnes participants en el curs 2011/12, xifra que s’ha superat amb el programa d’aquest curs.

El programa de reutilització de llibres consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic, de titularitat del centre, que es nodreix de les aportacions econòmiques de les famílies (en concepte de dipòsit) i de les de la Conselleria per poder fer les adquisicions.

Una de les finalitats del programa es la d’educar en el respecte a la utilització dels materials que s’utilitzen dins els centres educatius, al bon ús que se’n fa i a compartir aquests materials amb els companys o amb els alumnes dels cursos posteriors és un argument essencial per impulsar aquests programes.

El programa s’aplica a centres públics i concertats. Els públics estan obligats a oferir-los sempre que hi hagi un mínim d’un 10% de l’alumnat del centre que sol·liciti adherir-s’hi. A l’actualitat a primària participen 143 centres públics i 10 concertats, i a secundària 17 IES i 4 centres concertats.

Per illes participen del programa aquest curs 2017-2018 a Mallorca 17.477 alumnes de 108 centres, a Menorca 4.144 de 25 centres, a Eivissa 6.696 de 37 col·legis i a Formentera 755 estudiants de 4 centres educatius.  

El director general d’Innovació i Comunitat Educativa ha destacat “la implantació que té el programa a Menorca, Eivissa i Formentera on la majoria de centres ho tenen implantat. I malgrat  que a Mallorca anam una mica més enrere s’està treballant perquè es vagi implantant a la majoria de centres”.