torna

Detall de la notícia

Imatge 3186632

Educació publica les instruccions per avaluar els alumnes de batxillerat per al curs 2017-2018

La Conselleria d’Educació i Universitat acaba de publicar en el BOIB de dia 21 de desembre les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2017-2018. La finalitat és donar eines als centres educatius per millorar els resultats dels alumnes en la línia del Pla d’Èxit Educatiu, que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat.
 
Entre les indicacions als centres, destaca el pla específic personalitzat per als alumnes repetidors, els programes de reforç per als alumnes amb matèries pendents i l’avançament dels exàmens de la convocatòria extraordinària de segon de batxillerat al mes de juny. Aquest darrer punt és una decisió que arriba una vegada han finalitzat les reunions amb els diferents agents de la comunitat educativa i després de resoldre les observacions i les esmenes presentades pels sectors consultats.
 
Les instruccions preveuen l’elaboració d’un pla específic personalitzat per als alumnes repetidors, que ha d’incloure, com a mínim, el disseny de les tutories específiques i ha de determinar quins seran els responsables de les tutories d’aquests alumnes, així com els objectius del pla, la planificació de les accions que impliquin l’aprofitament i/o l’ampliació d’activitats per superar les dificultats i el seguiment i l’avaluació posteriors del pla. Aquest pla es lliurarà després de la sessió d’avaluació inicial als alumnes que repeteixin curs i a les seves famílies.
 
Per al director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante “ es tracta de fer un pla específic i personalitzat per facilitar que aquests alumnes que han de romandre un any més al mateix curs ho puguin superar”.
 
Un avançament que beneficia els alumnes 
Les instruccions preveuen avançar a finals de juny la convocatòria extraordinària d’exàmens de setembre de segon de batxillerat. Això permetrà que la prova de batxillerat per a l’accés a la universitat (PBAU), l’antiga selectivitat, que fins ara es feia el mes de setembre, es pugui fer durant la primera quinzena de juliol.
 
Cal destacar que aquesta proposta s’ha consensuat amb la Universitat de les Illes Balears i s’ha debatut amb els directors dels centres educatius, les patronals de la concertada, els sindicats de la pública i la concertada, les associacions de pares i mares, les associacions d’alumnes i altres entitats de la comunitat educativa.
 
En paraules de Morante “ amb aquest avançament milloram les opcions d’accedir a estudis posteriors dels alumnes que s’han de presentar a aquesta prova extraordinària i per altra banda també, possibilita que els alumnes que en el mes de maig els quedin matèries pendents disposin d’unes setmanes més per reforçar aquestes assignatures pendents amb els mateixos professors que els han avaluat al llarg del curs”.
 
El canvi de dates resulta especialment important per als alumnes que volen cursar estudis que no s’ofereixen a les Balears, ja que haver d’esperar als resultats de setembre redueix molt les possibilitats d’accedir als estudis universitaris i suposa que s’hi incorporin amb el curs avançat. Una situació similar afecta els alumnes que volen cursar cicles d’FP de grau superior, ja que, a causa de la demanda de determinats estudis, el fet d’haver d’esperar al setembre redueix molt la possibilitat d’accedir als estudis que es volen cursar.
 
La Resolució publicada regula l’avaluació del batxillerat per al curs 2017-2018, estableix les dates de les diferents convocatòries i no suposa modificar ni el calendari escolar ni el laboral del professorat. A més, amb les noves dates tots els alumnes tendran entre 3 i 4 setmanes per preparar les proves amb els seus professors, ja que la convocatòria ordinària és el mes de maig.
 
Els estudis demostren que l’aprofitament dels mesos d’estiu per estudiar és baix, ja que només aprova un 25,5 % dels alumnes. D’altra banda, si s’avancen els exàmens de recuperació a finals de juny, els mateixos professors de la matèria poden fer el reforç de les matèries més fluixes i els alumnes tenen les competències fresques.
 
Actualment, ja hi ha set comunitats autònomes que no tenen exàmens el setembre i n’hi ha quatre més que preveuen que el curs 2017-2018 deixaran de fer exàmens aquest mes.