torna

Detall de la notícia

Avantprojecte de Llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears

Tràmit d’informació pública de l’avantprojecte de Llei de la promoció de la seguretat i la salut laboral de les Illes Balears. El termini d’exposició pública és de quinze dies hàbils, a partir de la propera publicació en el BOIB.