torna

Detall de la notícia

Imatge 3185631

El Consell de la Indústria celebra la seva reunió constitutiva

Avui ha quedat constituït el Consell de la Indústria de les Illes Balears, tal i com recull la Llei d’Indústria, aprovada el juliol de 2017, que preveu la creació d’aquest òrgan col·legiat. la sessió de constitució s’ha celebrat avui dimecres a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, amb la presència del conseller Iago Negueruela, i el director general de Política Industrial, Manuel Porras.

Formen part del Consell de la Indústria el director general de Política Industrial i els representants dels principals sectors industrials i de les administracions, entre els quals s’integren representats dels municipis amb activitat industrial, els consells insulars i la FELIB, així com representants de la UIB, organitzacions sindicals i empresarials més representatives de cada illa, organitzacions de defensa del medi ambient i dels col·legis professionals, i resta d’agents socioeconòmics implicats en l’activitat industrial.

El Consell de la Indústria té caràcter consultiu i d’assessorament de la comunitat autònoma en relació a la política industrial. Les seves finalitats són estimular el consens i la unitat d’acció en matèria de política industrial, així com coordinar els interessos públics i privats que hi conflueixen.

El conseller Negueruela ha valorat molt positivament aquesta primera sessió constitutiva, que suposa un nou avenç en l’impuls de la indústria a Balears.