torna

Detall de la notícia

Imatge 3182145

Entrega de guardons a l'excel·lència i a l'esforç a 359 alumnes de Mallorca

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Universitat, Martí March, del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i de Rafaela Sánchez, directora general de Personal Docent, ha fet entrega al Palau de Congressos de Palma dels Premis a l'Esforç Personal i al Rendiment Acadèmic Excel·lent a 359 alumnes de primària i ESO de Mallorca, corresponents al curs 2016-2017.

Del conjunt de guardonats de Mallorca, 63 han estat per a alumnes que el curs passat varen finalitzar els estudis de primària i els 296 restants són per a alumnes que han finalitzat l'ESO.

Aquests premis, que sumen un total de 473 alumnes a totes les Illes, reconeixen l'esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis, potencien la millora dels resultats acadèmics i la formació personal i valoren el rendiment acadèmic excel·lent.

Poden obtenir aquest premi els alumnes de sisè curs que hagin superat el segon cicle de l’etapa i siguin mereixedors d’un reconeixement especial per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats i/o pel rendiment acadèmic al llarg de tota l’etapa de primària, a petició del centre. I també es premia aquells alumnes que hagin finalitzat el quart curs d’educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny i hagin obtingut una nota mitjana a tota l’etapa igual o superior a 9.

Armengol ha valorat que el primer acte del Govern a la sala gran del Palau de Congressos de Palma sigui per reconèixer “també grans valors, com són la dedicació, la perseverança i la superació en un àmbit com l’educació”, valors que també simbolitza la instal·lació, “que va néixer precisament per ajudar a superar alguns dels reptes de la nostra terra, com ara la diversificació i la desestacionalització econòmica”.

“Un espai obert a la cultura i als ciutadans i ciutadanes de la ciutat i de Mallorca –ha continuat la titular de l’Executiu–, que, igual que l’educació, es nodreix del coneixement i la innovació com a via per créixer i així estar més preparats per al futur”.

La presidenta també ha elogiat la tasca de la comunitat educativa com a institució que ensenya els valors d'una societat crítica, solidària, justa i equitativa, i que fomenta la igualtat d’oportunitats i el creixement personal.