torna

Detall de la notícia

Imatge 3181994

Programa d'Acompanyament Escolar.

La Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa ha posat en marxa el Programa d'Acompanyament Escolar en centres públics dependent de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria durant el curs escolar 2017-2018.

La finalitat del Programa d'Acompanyament Escolar és que l'alumnat aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el seu propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives  d’èxit,  expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, reduint així l’abandonament escolar.

Destinataris: Alumnat de 5è i 6è de primària, i d'educació secundària obligatòria que es trobin en situació de desavantatge social i que presenten dificultats d’aprenentatge, de les àrees instrumentals bàsiques i  d’integració en el grup i en el centre.

Durada: les activitats es desenvoluparan en dies lectius. Es dedicaran tres hores a cada grup,  en horari no lectiu i que no coincideixi amb l’horari del servei de menjador del centre, distribuïdes de dilluns a divendres. Les activitats es desenvoluparan entre el 29 de gener i el 8 de juny de 2018.

Professorat: cada grup d’alumnes serà atès per un professor del centre, que de manera voluntària i remunerada s’incorporarà al Programa.

El termini de presentació de sol·licituds és fins dia 12 de gener de 2018.

Més informació: a/e: sie@dgice.caib.es o tel.: 971 177 781

(17/01/2018) NOVETAT: es publica la llista de centres que han presentat sol·licitud.

El termini per presentar al·legacions acaba el 19 de gener de 2018.

A principis de la setmana que ve es publicarà la llista de centres seleccionats per formar part del Programa d'Acompanyament Escolar