torna

Detall de la notícia

Imatge 3181229

Educació convoca el programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars

La Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, acaba de publicar la Resolució per la qual es convoquen els centres docents de primària i secundària de les Illes Balears a participar en el programa pilot «Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura» per a biblioteques escolars.
 
Aquest projecte s’emmarca dins l’aposta de la Conselleria de donar suport als centres que volen incloure en el seu itinerari de feina metodologies que contribueixin a l’adquisició de competències clau en la societat de la informació i les tecnologies de la informació i la comunicació. Cal destacar que aquest programa vol aprofitar el potencial de les eines en línia i les noves metodologies per ajudar professors i alumnes a millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge.
 
Poden participar en la convocatòria tots els centres de primària i secundària de les Illes Balears sostinguts amb fons públics que disposin d’una biblioteca escolar, amb un responsable d’aquest espai, així com d’un projecte de biblioteca escolar propi i un pla lector del centre.
 
Potenciar l’entorn virtual de les biblioteques dels centres educatius
Els centres seleccionats podran accedir a la plataforma de préstec de llibres electrònics Eduteca, que és la biblioteca digital desenvolupada per la Conselleria d’Educació i Universitat. Eduteca està composta d’una plataforma de préstec i descàrrega de publicacions i d’un club de lectura digital. Els usuaris (alumnes, professors, famílies, etc.) podran descarregar els llibres digitals als seus dispositius electrònics.
 
Aquesta biblioteca, accessible a través de la web, disposa d’un fons de 3.159 exemplars distribuïts en 1.000 llibres d’infantil i primària, 1.000 de secundària, 1.000 de batxillerat i 159 llibres per a docents en català, castellà i anglès. El seu objectiu és potenciar l’entorn virtual de les biblioteques dels centres educatius, complementant les col·leccions digitals que s’hi poden trobar.
 
Totes les funcionalitats de la biblioteca són accessibles des d’ordinadors, lectors de llibres electrònics, tauletes i telèfons intel·ligents, a través de la seva versió web o de les aplicacions que s’han implementat.
 
Promoure i potenciar la utilització de biblioteques escolars
Entre els objectius d’aquest pla pilot hi ha el de facilitar l’adquisició i el desenvolupament de les competències mediàtiques i informacionals des de la biblioteca escolar, a la vegada que s’impulsa l’ús pedagògic i didàctic de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en el desenvolupament curricular de l’aula i es posa al servei dels centres una plataforma de préstec de llibres electrònics adreçats als diferents nivells educatius, amb continguts de ficció i de coneixements. A més que permet l’actualització dels fons documentals de les biblioteques escolars.
 
El termini perquè tots els centres interessats en aquest projecte puguin presentar sol·licituds per participar-hi es va obrir el passat dia 5 de desembre i romandrà obert fins al proper 19 de desembre de 2017. Una vegada finalitzat el termini, una comissió de selecció triarà els 25 centres que participaran en aquest programa pilot el 2018.