torna

Detall de la notícia

Imatge 3180897

Publicació del calendari dels usos acadèmics bàsics de l'auditori per al curs acadèmic 2018-2019 del Conservatori Superior de les Illes Balears i del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

Publicades les instruccions per les quals es fixen els criteris i les pautes d'actuació per a l'ús de l'auditori que forma part de l'edifici i les instal·lacions on estan ubicats el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

Publicació del calendari dels usos acadèmics bàsics de l'auditori per a tot el curs acadèmic 2018-2019 del Conservatori Superior de les Illes Balears i del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.