torna

Detall de la notícia

Imatge 3179881

Programa d'Educació Financera

El Ministeri d'Educació, Cultura i esport avala el Programa d'Educació Financera, iniciativa en el marc del conveni de col·laboració subscrit en 2009 amb el Banc d'Espanya i la CNMV.

Finalitat: pretén incorporar temes de finances personals a les aules. Tracta de potenciar els coneixements, destreses i habilitats bàsiques que permetin a l'alumnat comprendre conceptes clau com l'estalvi, els ingressos, el pressupost personal, el cost de les coses, la qualitat de vida o el consum responsable. La finalitat que es persegueix és que els joves siguin capaços d'extrapolar aquests coneixements i habilitats a la seva vida quotidiana, personal i familiar. Aquest programa és gratuït, voluntari i flexible.

Destinataris: Alumnat entre 14 i 15 anys, encara que pot adaptar-se a alumnes de primària (5º i 6º), Batxillerat i cicles de Formació Professional.

Està compost per 10 mòduls, que cada professor podrà ajustar a la seva programació educativa. Els continguts estan relacionats amb les competències clau i s'ajusten al marc d'aprenentatge que estableix PISA en competència financera.

Des que va arrencar aquesta iniciativa en el curs 2010/2011, són ja gairebé 500 els centres educatius que cada any s'apunten al programa i que, a més, brinda l'oportunitat de participar en els Premis Programa Educació Financera.

Per més informació contactar amb na Gloria Caballero gepeese@cnmv.es o  Maria Eugenia Cadenas caballe@cnmv.es