torna

Detall de la notícia

Imatge 3178625

Serveis Socials i Cooperació actuarà d'urgència en catàstrofes humanitàries amb Apotecaris Solidaris

El conveni subscrit amb aquesta entitat permetrà destinar ràpidament material d’atenció immediata en situacions d’emergència

Lots amb medicaments de primera necessitat, equipament sanitari de campanya, material específic per a població infantil... són alguns dels materials d’emergència que es podran enviar des de les Illes Balears a les zones afectades per catàstrofes naturals d’una manera ràpida, efectiva i amb garanties. El conveni de col·laboració que s’ha subscrit amb Apotecaris Solidaris permet a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació activar l’ajuda humanitària d’emergència enviant material d’atenció sanitària urgent per contribuir a la supervivència immediata i la cobertura de serveis bàsics per a les víctimes de desastres. La Conselleria destinarà a aquest tipus d’intervencions d’emergència fins a 200.000 euros en quatre anys.

Aquesta col·laboració suposa cobrir part de la demanda sanitària d’emergència provocada per catàstrofes, atès que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a través dels mitjans de què disposa Apotecaris Solidaris, enviarà material sanitari de primera necessitat, que arribarà a la destinació en els moments immediatament posteriors a la catàstrofe. Aquest material poden ser lots de medicaments bàsics (analgèsics, anestèsics, antiinflamatoris, etc.) i de necessitats sanitàries bàsiques, per donar cobertura a 1.000 persones durant un mes; lots que es corresponen a un hospital de campanya, que poden donar cobertura a 15.000 persones durant un mes, o altres equipaments més específics, com els pediàtrics i els que s’ajusten a la tipologia de la catàstrofe ocorreguda (inundacions, terratrèmols, huracans, etc).

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació també actua en les fases posteriors a la catàstrofe, finançant programes de reconstrucció de les zones afectades, restabliment de serveis i atenció a les víctimes, mitjançant la convocatòria anual de subvencions per a projectes de postemergència, a la qual enguany ha destinat més de 300.000 euros.