torna

Detall de la notícia

Imatge 3172372

Les Illes Balears registren 430.560 afiliacions a la Seguretat Social al mes de novembre i es confirma l'allargament de la temporada turística

El número d’afiliacions registrades a la Seguretat Social al mes de novembre és de 430.560, el que representa un increment anual de 20.236 persones i una variació del 4,9%. Aquestes xifres mostren la creació d'ocupació també en temporada baixa i, com a conseqüència, es tornen a assolir valors màxims d'ocupació durant el mes de novembre. En aquest context, el conseller de Treball, Iago Negueruela, ha explicat que, per sectors, continua la millora en l'hoteleria, que aquest mes també marca un màxim històric amb 61.686 afiliacions.

Per Illes, les dades interanuals assenyalen que l'afiliació a Formentera creix un 10,2%, a Mallorca un 5,1%, a Menorca un 4,2% i a Eivissa un 2,9%. Per sectors, interanualment creixen tots els apartats, i destaquen la indústria (3,6%), l'hoteleria (5,9%) i la construcció (11,5%).

En el conjunt nacional l'increment interanual d'altes a la Seguretat Social al novembre és de 3,6% i les Illes Balears encapçalen les comunitats amb més augment de l'ocupació i acumula ja 22 mesos consecutius de creixement de l'ocupació al voltant del 5%.

En termes intermensuals les Illes presenten un descens de 78.975 afiliacions, el que es tradueix en una caiguda del 15,5%, una tendència habitual i estacional que s'han vist accentuada aquest mes per l'allargament de la temporada turística.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, que ha presentat avui les dades d’afiliació i atur juntament amb el director general d'Ocupació i Economia, Llorenç Pou, ha ratificat que "les dades que es presenten confirmen la consolidació de la recuperació de l'ocupació i de l'allargament de la temporada turística a les Illes Balears, tant al començament com al  final de la mateixa". A més, ha explicat que és precisament l’extensió de l'activitat econòmica en el turisme el que ha fet "que al mes de novembre es destaquin molt més les dades de final de temporada".

Qualitat de l'ocupació

A l'octubre, última dada disponible, es van crear 11.867 nous llocs de treball indefinits (+5,7%): gairebé 2 de cada 3 llocs de treball creats a Balears han estat indefinits.
Cal destacar que el percentatge de contractes indefinits sobre el total de contractes subscrits al novembre és superior a les Illes Balears (14,9%) en comparació amb la mitjana nacional (9,4%). Així, Balears és la segona comunitat autònoma amb el major percentatge de contractació indefinida el passat mes de novembre amb 14,9% més de contractes indefinits i un 7,1% de temporals. En termes interanuals també pugen més els contractes indefinits (+ 17%) que els temporals (1,8%). 

La taxa de parcialitat segueix reduint-se i al mes d'octubre, última dada disponible, la generació neta d'ocupació s'ha concentrat en contractes a temps complet, situant la taxa de parcialitat en 18,6%, un punt per sota del mes anterior. No obstant això, Negueruela ha indicat que les xifres de temporalitat “han de seguir baixant ja que encara es troben en nivells excessius”.

Atur

La xifra de persones aturades a Balears continua per sota de nivells previs a la crisi. Així, el nombre d'aturats al novembre ha estat de 63.981 persones, la qual cosa mostra un descens de la desocupació de 4.414 persones (- 6,5%). Es tracta d'un màxim històric per a un mes de novembre en situar-se la xifra d'aturats en menys de  65.000 persones. L'atur al mes de novembre cau en totes les illes i de manera més accentuada a Formentera (-8,3%), seguida de Mallorca (-6,5%), Eivissa (-6,2%) i Menorca (-5,9%).

Des d'una perspectiva intermensual l'atur a les Illes Balears presenta un increment de 12.586 persones, és a dir, un 24,5% més. Es tracta d'un fet que respon a les característiques de estacionalidad de l'economia, habitual durant aquest mes, encara que superior en 5 punts al mes de novembre de 2016 com a resultat que el final de la temporada turística s’ha allargat i l’atur s’ha concentrat més aquest mes de novembre.

Per al titular de Treball "l'atur segueix caient tot i estar en un mes, el de novembre, quan més atur es registra. Tot i així es confirma la consolidació de nivells d'ocupació anteriors a 2008 i un allargament de l'activitat econòmica, qüestió que incideix positivament en l'augment de la taxa de protecció d'atur”.

L’atur de llarga durada cau a un ritme més ràpid

Una dada destacable durant el mes de novembre és que la desocupació de llarga durada es redueix amb força un 17,9%, un nivell molt superior a la mitjana estatal (-12,4%) i fins i tot superior al ritme de reducció interanual d'atur de les Illes (-6,5%). En els dos últims anys l'atur de llarga durada s'ha reduït un 33,6%. El conseller Negueruela ha indicat que aquest resultat s'ha aconseguit gràcies a l'aplicació de polítiques actives d'ocupació i ha insistit en la necessitat de seguir desplegant aquest tipus d'iniciatives.