torna

Detall de la notícia

Imatge 3171905

El Conservatori Superior ha incrementat un 28% els ingressos per matriculació des de 2015

El Patronat de la la Fundació per als Estudis Superior de Música i Arts Escèniques (FESMAE-IB) s’ha reunit avui a la Conselleria d’Educació i Universitat. La Fundació gestiona el Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). La reunió ha estat presidida pel conseller Martí March.
 
El gerent de la Fundació, Antoni Triay, ha presentat el Pla d’actuacions per al 2018 i ha destacat que s’ha generat un excedent de 56. 419 euros degut a l’increment de matriculacions al Conservatori Superior tant en el curs 2015/16 (20%) com 2016/17 (8%). Aquest excedent s’invertirà en l’adquisició d’instruments i de material musical i informàtic del centre abans de finalitzar el 2017.
 
El gerent també ha anunciat que es farà un canvi de lluminàries de l’ESADIB i la substitució d’equips de so, que suposarà una inversió de 23.000 euros. Aquesta inversió prové d’una aportació extraordinària per part de la Conselleria d’Educació i Universitat.
 
Cal recordar que el pressupost del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per a 2018 és de 2.199.195 euros i preveu continuar potenciant les figures del professor convidat i de l’associat, que des del centre es consideren claus per entendre l’increment constant de matriculacions dels darrers cursos.
 
Per altre banda, la partida de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears creix un 15% amb un total de 748.305 euros, per consolidar la plantilla de personal docent permanent i per contractar en pràctiques a 5 persones joves desocupades i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, dins el programa SOIB Joves - Qualificats Sector Públic.
 
En el decurs de la reunió també s’ha signat una proposta de resolució per a l’ús de l’auditori que forma part de l’edifici i les instal·lacions del complex on estan ubicats el Conservatori Superior i el Conservatori Professional de les Illes Balears. La resolució preveu que els dos directors estableixin el calendari d’ús acadèmic de l’auditori, que tendrà preferència sobre qualsevol altre ús durant el curs. Quant als usos externs de l’auditori, hauran de respectar el calendari acadèmic aprovat i es gestionaran per part de la Fundació, organisme encarregat de decidir els preus públics corresponents i abordar la destinació d’aquests ingressos, que han de revertir en l’edifici i les instal·lacions i en material del conservatori.