torna

Detall de la notícia

Imatge 3171472

Proves de certificació de coneixements (PCC) de 2017


L’any 2016, l’EBAP va crear el Programa d’Autoformació, que té com a objectiu principal compartir coneixement perquè les persones interessades puguin accedir-hi lliurement i utilitzar-lo com un recurs per cobrir necessitats diverses. De les proves dutes a terme entre els dies 7 i 9 de juny del mateix any, es varen emetre 242 certificats entre les tres activitats convocades: Gestió del temps, Gestió de reunions i Procediment d'elaboració de les disposicions administratives de caràcter general.

Els dies 28 i 29 de novembre, l’EBAP va dur a terme les proves de certificació de coneixements (PCC) a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa de les activitats següents, incloses en el Programa d’Autoformació:

  • Les noves lleis de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú (15 hores)
  • Igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere (30 hores)

En aquesta convocatòria, les proves anaven dirigides al personal de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, per primera vegada, s’han realitzat a les aules d’informàtica mitjançant la plataforma formativa de l’Escola, <http://ebapenlinia.caib.es>. Les proves s’estructuraren en diferents parts, amb preguntes tipus test, preguntes contextualitzades, preguntes de desenvolupament i un cas pràctic, en funció de les hores que es certificaran en cada cas.

La participació a les diferents illes ha estat desigual. A Mallorca s’han examinat 136 persones, 90 de les qual són de Les noves lleis i 46 d’Igualtat d’oportunitats. O sigui, un 80% i un 70% dels inscrits, respectivament. En canvi, a Menorca i Eivissa, la participació ha estat menor. Han realitzat les proves 5 persones a Menorca i 2 a Eivissa.
Una vegada avaluades les proves, l’EBAP expedirà els certificats d’aprofitament a les persones que les superin amb una nota mínima de 6 punts sobre 10.  Els resultats de les proves es comunicaran individualment als participants per correu electrònic dins el termini màxim d’un mes.