torna

Detall de la notícia

Imatge 3245459

Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars.

La Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa convoca als centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria, a participar en el programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars.

Finalitat: donar una resposta a les necessitats de generar i estimular noves formes de llegir i aprendre d'acord amb l'actual societat de la informació.

Termini: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.

Es seleccionarán un màxim de 25 de centres.