torna

Detall de la notícia

Imatge 3160291

La Conselleria de Cultura reactiva la Comissió Tècnica de Museus

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, seguint el calendari previst de convocar les comissions tècniques de cultura aquest mes de novembre, ha dut a terme aquest dimecres la Comissió Tècnica de Museus per tractar el desenvolupament normatiu de la Llei de Museus de l'any 2003. Aquesta Comissió no es reunia des del 2 de juny del 2011.

Amb aquestes noves convocatòries, la Conselleria reactiva i posa novament en marxa totes les Comissions Tècniques, per tal de, dins el primer trimestre del 2018, convocar les quatre Juntes i Consells polítics: la Junta Interinsular de Patrimoni Històric, el Consell de Biblioteques, la Junta Interinsular de Museus i la Junta Interinsular d'Arxius.

La reunió, celebrada en el Museu de Mallorca, es va centrar a revisar l'esborrany de Decret de desenvolupament de la Llei de Museus, el darrer esborrany és del 2011; la qual es va llegir novament article per article i es va debatre. D’aquí n’ha sortit un nou esborrany que es trametrà a l'assessoria jurídica i a tots els membres novament, per després anar a aprovació de la Junta Interinsular de Museus, per continuar posteriorment la tramitació administrativa corresponent.

A la Comissió Tècnica també es va informar de l'elaboració del Pla de Cultura. 

La Comissió està formada per tècnics de tots els Consells Insulars, els directors dels museus i assessors.

Aquesta convocatòria és la tercera dels tres òrgans col·legiats –la Comissió Tècnica de Biblioteques (15 de novembre), la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius (22 de novembre) i l'esmentada Comissió Tècnica de Museus- que ha convocat aquest mes la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General de Cultura. L’objectiu és fixar les bases i unificar criteris per actualitzar els marcs normatius relatius a arxius, biblioteques i museus.