torna

Detall de la notícia

Imatge 3160224

Educació estudia l'avançament a finals de juny la convocatòria extraordinària d'exàmens de setembre de 2n de Batxillerat

La Conselleria d’Educació i Universitat estudia l’avançament dels exàmens de la convocatòria extraordinària de 2n de Batxillerat al mes de juny. Aquesta convocatòria fins ara es feia el mes de setembre. Això permetrà que la convocatòria extraordinària de la Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (PBAU), antiga selectivitat, es pugui fer la primera quinzena de juliol. Aquesta mesura es vol aplicar aquest curs 2017/18.
 
La proposta s’ha consensuat amb la Universitat de les Illes Balears i aquesta setmana s’estan mantenint reunions tant amb directors com amb les patronals de concertada, sindicats de pública i concertada, associacions de pares i mares, associacions d’alumnes  i altres entitats de la comunitat educativa.
 
El canvi de dates resulta especialment important per als alumnes que volen fer estudis que no s’ofereixen a les Balears ja que haver d’esperar als resultats de setembre redueix molt les possibilitats d’accedir als estudis universitaris i suposa que s’incorporin amb el curs avançat. Una situació similar afecta als alumnes que volen accedir a cicles d’FP de grau superior, ja que degut a la demanda de determinats estudis el fet d’haver d’esperar al setembre redueix molt la possibilitat d’estudiar els estudis desitjats.
 
De fet, la previsió que maneja la UIB en el cas de no fer el canvi de data que proposa la Conselleria, és que les proves de les PBAU, s’haurien de fer el 3 i 4 de setembre de 2018 i les avaluacions i el lliurament de notes a la UIB dia 5.  Després del procés és materialment impossible que la matrícula a la UIB  es pugui fer abans del dia 24 i si hi ha reclamacions fins la primera setmana octubre. Els alumnes haurien perdut 3-4 setmanes de classe. Amb la nova proposta tendrien lloc la primera setmana de juliol de 2018.
 
Està previst que la resolució que regularà l'avaluació de batxillerat per el curs 17/18 es publiqui el proper mes de desembre, i allà s'establiran les dates de les distintes convocatòries, després d’atendre les observacions i esmenes que s’hagin fet arribar a la Conselleria per part dels sectors consultats.
 
Actualment ja hi ha 7 comunitats autònomes que ja no tenen exàmens al setembre i altres 4 preveuen deixar de fer-ho el curs 2017/18. 
 
Els estudis demostren que l’aprofitament dels mesos d’estiu per estudiar és baix ja que només el 25’5% aproven i, per altra banda, avançant els exàmens de recuperació a finals de juny el mateix professorat de la matèria pot fer reforç de les matèries més fluixes i els alumnes tenen les competències fresques.
 
Amb les noves dates, tots els alumnes tendran entre 3 i 4 setmanes per preparar les proves amb els seus professors ja que la convocatòria ordinària és el mes de maig.
 
L’avançament no suposaria una modificació del calendari escolar ni laboral del professorat.