torna

Detall de la notícia

Imatge 3159831

Els representants de formació dels centres d'Eivissa i de Formentera comparteixen els programes formatius que realitzaran durant el curs 2017-2018

Els passats dies 27 i 28 de novembre varen tenir lloc a Formentera i a Eivissa, respectivament, les trobades  dels representats de formació dels centres educatius per valorar la formació en centres i compartir els programes formatius que faran durant el curs 2017-2018.

En aquest sentit, seran 63 centres d’Eivissa i 10 de Formentera els que participaran en 88 programes de formació en centres o intercentres durant el curs 2017-2018. Aquests programes tenen com a eix una de les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació del Professorat, especialment les noves metodologies d’aprenentatge, la convivència i educació emocional, la millora de les competències lingüístiques i la formació en l’ús de les tecnologies d’aprenentatge i comunicació i competència digital.

Està previst que més de 1.300 docents d’Eivissa i de Formentera participin en programes de formació en centre, la qual cosa suposa un total de 1.500 hores de formació organitzades pels CEP d’Eivissa i de Formentera.  

Durant el transcurs de les trobades la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, va remarcar que la implementació progressiva del Pla Quadriennal de Formació del Professorat, que enguany es troba en el segon any de vigència, permet preveure la generació d’una nova cultura formativa. Insistí que aquesta nova cultura ha de donar resposta a les necessitats educatives i que ha de millorar les competències professionals dels docents per tal de contribuir al desenvolupament d’un ensenyament de qualitat que repercuteixi en l’èxit educatiu de l’alumnat que reclama la societat del segle XXI.