torna

Detall de la notícia

Contracte menor d'un servei de retransmissió en directe via internet (streaming) de las rodes de premsa del Govern de les Illes Balears

La Direcció General de Comunicació del Govern de les Illes Balears s’encarrega de gestionar i  coordinar la retransmissió en directe i via internet (en streaming) de les rodes de premsa que es fan al Consolat de Mar, mitjançant la pàgina web del Govern de les Illes Balears i d’altres mitjans i canals de comunicació, com ara les xarxes socials.
 
La seu del Consolat de Mar disposa d’una sala d’audiovisuals on es fan les funcions de realització i gravació de les rodes de premsa i actes que tenen lloc a la sala de premsa i a la capella del Consolat, gravació dels actes institucionals de la Presidenta i d’altres membres del Govern de les Illes Balears inclòs el portaveu del Govern, així com la distribució del material gravat a les televisions i/o ràdios, i catalogació i gestió de l’arxiu documental de vídeo.

Tot i així, per du a terme la tasca d’emissió en directe via internet, s’ha de contractar el servei d’una empresa externa, ja que l’Administració de la CAIB no compta amb els mitjans adients per desenvolupar aquesta feina tan específica i concreta.

Per aquest motiu, convidam a participar i presentar una proposta per a un contracte menor amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les condicions del qual s'hi troben adjuntes aquí. La proposta ha de contenir un pressupost i la descripció del tipus de serveis que s’ofereix.

Les propostes s’han de presentar abans de les 14 hores de divendres dia 1 de desembre 2017. I es pot fer directament al mail: gabpren@gmail.com

El pressupost és de 4.712 euros, IVA inclòs, i el termini de duració del servei d’1 any, a comptar des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018.