torna

Detall de la notícia

Imatge 3158404

Educació estudia implantar els estudis de dansa al Conservatori d'Eivissa i Formentera

La Conselleria d’Educació i Universitat ha passat una enquesta entre alumnat de segon, tercer i quart de primària dels centres educatius públics d’Eivissa per tal de saber la resposta de les famílies sobre la possibilitat de comptar amb estudis elementals de dansa al Conservatori d’Eivissa el curs 2018/19. Del total de 98 alumnes que han respost l’enquesta, 87 han donat suport a la proposta de manera positiva.

L’objectiu de la consulta era el de conèixer les expectatives de matriculació en el cas de que es posassin en marxa els estudis de nivell elemental de dansa. Tenint en compte que l’oferta inicial seria d’un grup de 20 alumnes de 1r d'ensenyaments elementals, es considera que hi ha demanda suficient. Segons Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres,  “es tracta d’una reivindicació històrica d’Eivissa i tot apunta a que es podrà fer realitat de manera gradual a partir del proper curs 2018/19”

El Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera a la seva seu d’Eivissa compta específicament amb les següents instal•lacions per als ensenyaments de dansa: 1 Aula de Dansa de 100 m2, 1 Aula de Maquillatge de 8 m2,1 Magatzem de 20 m2, 2 Vestuaris amb dutxes de 40 m2 i 1 Gabinet metge de 7 m2. Actualment les instal•lacions s’estan revisant per comprovar que reuneixen les condicions per a aquests estudis.

Els ensenyaments elementals de dansa s’organitzen en quatre cursos amb les assignatures següents: Dansa clàssica, Dansa espanyola i Música. Un cop plenament implantats els estudis, la previsió de quota de professorat necessària és de 3,5 professors.