torna

Detall de la notícia

Imatge 3158353

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports explica els augments de les ajudes als clubs esportius

En relació a la notícia publicada aquest divendres 24 de novembre pel diari Última Hora, sobre a les ajudes que s'atorguen als clubs esportius, des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports s'ha vist necessari fer unes consideracions al respecte.

En primer lloc, cal recordar que la reducció de l'import concedit inicialment a alguns clubs corresponent al pressupost de 2017 ha estat a conseqüència que alguns d'aquests clubs no s'han ajustat a les bases de la convocatòria de subvencions a l'hora de justificar aquest import (convocatòria publicada al BOIB de 28 de març de 2017). Cal recordar que tots els clubs tenen a la seva disposició als treballadors de la Conselleria, tant de la Direcció General d'Esports i Joventut com els de la Fundació per a l'Esport Balear per poder resoldre els dubtes sobre aquesta convocatòria i per realitzar revisions prèvies per anticipar possibles problemes que puguin sorgir a l'hora de justificar. En aquest sentit, cal recordar que cap dels clubs que no s'ha ajustat a les bases de la convocatòria havien realitzat aquestes revisions prèvies.

També, és necessari afegir que pel que fa a aquesta convocatòria del 2017 es va augmentar la partida en 200.000 euros per als clubs que competeixen en l'àmbit estatal, passant de 600.000 als 800.000 euros, un 33% més. Gràcies a això, tot i la reducció de l'import concedit inicialment a alguns clubs la majoria dels mateixos augmenten considerablement respecte a l'any 2016 la subvenció cobrada per part del Govern (més informació al quadre adjunt). En els casos en els quals els clubs tenen una reducció de la partida de les ajudes cobrades entre l'any 2016 i 2017 són per motius estrictament esportius (quan hi ha un descens de categoria disminueix l'ajuda) o perquè no s'han ajustat a les bases de la convocatòria a l'hora de justificar. Els clubs que no surten al quadre és perquè estan en aquests moments finalitzant la justificació.

De cara a l'any 2018 augmentarem aquesta partida en 200.000 euros més, passant del 600.000 euros a 1.000.000 durant aquesta legislatura, és a dir, un 66 % més que a la legislatura anterior. A més, es canviarà el sistema de la convocatòria de l'any 2018 el qual serà molt més senzill a l'hora de justificar i molt més àgil a l'hora de cobrar. D'aquesta manera, se pretén solucionar el desajustament històric que hi ha entre la temporada esportiva (en aquest cas 2017-2018) i l'any natural dels pressuposts (2018).

Per a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports és una prioritat seguir millorant les ajudes per millorar el suport als clubs i als esportistes i se seguirà fent feina en aquest sentit.