torna

Detall de la notícia

Imatge 3157687

Convocatòria de formacions en metodologies per a l'aprenentatge d'àrees no lingüístiques en llengües estrangeres

El Servei de Normalització Lingüística i Formació, d’acord amb la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017, convoca les formacions d’acreditació i d’actualització en metodologies per a les àrees no lingüístiques en llengües estrangeres.

Aquestes formacions tenen, per una part, la intenció de facilitar el bon funcionament de l’ensenyament d’àrees, assignatures, matèries o mòduls no lingüístics en llengües estrangeres als centres públics i privats sostinguts amb fons públics, i, per l’altra, pretenen millorar la competència comunicativa de l’alumnat mitjançant l’augment del seu temps d’exposició a la llengua estrangera.

La formació d’acreditació té una durada de 60 hores, 20 de les quals seran a distància i s’adreça als docents que no han fet una formació anterior al respecte. El curs es durà a terme en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. En canvi, la formació d’actualització té una durada de 30 hores, 10 de les quals seran a distància i va dirigida als docents que ja estan formats en aquestes metodologies o que estan impartint o han impartit docència en àrees no lingüístiques en llengües estrangeres. El curs es durà a terme en el CEP d’Inca.

Per dur a terme aquestes formacions s’ha comptat amb un equip de formadors experts en cada una de les àrees diferents que composen aquest curs.

La inscripció es realitzarà mitjançant el Portal del personal.

Termini d’inscripció: del 24 de novembre al 10 de desembre de 2017.