torna

Detall de la notícia

Avantprojecte de decret pel qual es regulen els preus públics per a l'ús dels serveis i de les instal·lacions del Poliesportiu Príncipes de España

Adjuntam la Memòria, l'Estudi Econòmic i l'Avantprojecte de Decret pel qual es regulen els preus públics per a l'ús dels serveis i de les instal·lacions del Poliesportiu Prínceps d'Espanya.