torna

Detall de la notícia

Imatge 3157049

Govern i Consells Insulars acorden iniciar el traspàs de competències de promoció turística

El vicepresident del Govern, Biel Barceló, i la consellera de Presidència, Pilar Costa, han presidit la Comissió Mixta de Transferències, celebrada aquest matí, durant la qual s’ha aprovat iniciar el traspàs de competències de promoció turística als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, i ampliar les funcions i serveis ja traspassats al Consell d’Eivissa en aquesta materia, amb la previsió que el traspàs es faci efectiu en el primer trimestre de 2018.
 
Biel Barceló ha destacat que “continuam complint els compromisos que havíem adquirit amb els consells insulars i amb la ciutadania, complim els Acords pel Canvi, i avançam per anar completant l’estructura institucional definida en l’Estatut”. Per la seva part, Pilar Costa ha confirmat que “la resta de traspassos de competències pendents segueixen el calendari acordat en la Conferència de Presidents”.
 
Durant la Comissió, a la que hi han assistit el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; el president del Consell d’Eivissa, Vicenç Torres; i el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, s’ha aprovat també la proposta definitiva del traspàs de funcions i serveis en matèria de Serveis Socials als Consells Insulars amb un cost efectiu de 20 milions d’euros, que haurà de ser aprovada posteriorment pels respectius plens insulars, abans de ser aprovada definitivament pel Consell de Govern.
 
En matèria de promoció turística, s’ha sotmès a debat de la Comissió Mixta de Transferències l’acord del Consell de Govern del passat 20 d’octubre, pel qual el Govern quantificà en 5.638.132€ el finançament corresponent a 2017 del cost efectiu anual de les funcions i serveis de la promoció turística de Mallorca, Menorca i Formentera, i el cost de les funcions i serveis ja traspassats al Consell Insular d’Eivissa, quantificats en 1.128.811€, de manera que la quantificació total que rebran els Consells Insulars és 6.766.993€. Aquesta proposta inicial del Govern serà ara negociada amb cada un dels Consells en les Comissions bilaterals.
 
La proposta del Govern inclou una quantia fixa de 675.000 euros a favor de cada consell insular, que recull els costs generals o fixos associats a les funcions i els serveis corresponents.
 
S’hi inclou una quota variable calculada en funció de les variables socioeconòmiques i les ponderacions de població flotant, places d’allotjament i superfície protegida per a cada una de les illes.


La proposta de traspàs preveu la creació de la Comissió Interinsular de Coordinació de les Accions Promocionals en Matèria Turística, que es constituirà com a plataforma permanent de col·laboració i cooperació multilateral entre les administracions autonòmica i insulars.
 
L’Administració de la Comunitat Autònoma i els consells insulars compartiran les competències en creació, administració i revaloració del producte turístic, investigació dels factors que incideixen sobre el turisme i creació i difusió del coneixement i la intel·ligència turística, i la coordinació de la informació sobre el sector turístic.
Per la seva part, els consells insulars també assumiran la planificació sectorial de caràcter insular, que inclou l’aprovació dels seus plans de desenvolupament turístic i la fixació de polítiques comunes amb altres institucions.
 
Finalment, l’acord també inclou una transferència del personal necessari per poder exercir les funcions i els serveis que s’han de traspassar o ampliar.
 
En matèria de Serveis Socials, la proposta definitiva aprovada avui per la Comissió preveu l’ampliació de mitjans i serveis següents:
 
En el cas de Mallorca:
 
- La transferència econòmica que permetrà al Consell de Mallorca gestionar el servei d’ajustament personal i social adreçat a persones amb discapacitat en els centres especials d’ocupació, per al qual es transferirà un import de 800.000 euros; la concertació de places per a gent en situació de dependència a residències i centres de dia d’àmbit insular i de gestió indirecta de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, amb una transferència de 12.702.298 euros; la gestió de la Residència Sant Miquel/Oms i Centre de Dia Oms de Palma, per la qual la transferència serà de 4.250.746,88 euros, i la gestió del Centre de dia Can Clar (Llucmajor) i els serveis de promoció de l’autonomia personal de Son Bru (Puigpunyent), Can Real (Petra) i Son Perxana (Vilafranca), amb una transferència de 446.414,73 euros.
 
En el cas de Menorca i Formentera
 
- La transferència econòmica prevista permetrà als consells de Menorca i de Formentera finançar els costs de funcionament i manteniment de places per a gent gran en situació de dependència a les residències i centres de dia de gestió insular a partir de l’any que ve, un finançament que des de l’any 2011 s’havia fet per mitjà de convenis de col·laboració amb el Govern. Els imports de les transferències són d’1,4 milions d’euros en el cas del Consell de Menorca i de 163.000 euros en el cas del Consell de Formentera.