torna

Detall de la notícia

Imatge 3156550

El Pla de lluita contra la precarietat en el treball millora aquest estiu les condicions de 464 treballadors de Menorca

El Pla de lluita contra la precarietat en el treball, impulsat per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb la coordinació de la Direcció Provincial d’Inspecció de Treball, ha permès que aquest estiu 6.151 treballadors hagin vist millorades les seves condicions laborals, 464 dels quals s’han produït a Menorca, tant per la conversió dels seus contractes temporals a indefinits, com per l’ampliació de les jornades i les noves altes amb contracte indefinit. Aquesta xifra suposa un descens del 16% respecte als resultats obtinguts l’any passat a Menorca. “Es demostra que el Pla és un instrument que funciona, per la seva incidència i repercussió al mercat de treball de Balears i de Menorca en particular”, ha indicat el conseller.

Així mateix, durant les tres campanyes en les que s'ha implementant el Pla de Lluita contra la precarietat en el treball més de 16.200 treballadors a les Illes, que en el cas de Menorca són 1.478; entre 2015 i 2017 el número de treballadors beneficiats que han vist millorades les seves condicions laborals a la Comunitat Autònoma s’ha incrementat en un 53%. La comparativa és encara més elevada si s'exposen els resultats d'anys anteriors en què no hi havia Pla de Lluita. D'aquesta manera, els resultats del Pla de lluita de 2017 reflecteixen un increment de millores contractuals de 255% enfront de les dades de 2014.

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, que ha presentat els resultats del Pla juntament amb la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha agraït la col·laboració i actuació conjunta entre la Inspecció de Treball i la Seguretat Social (ITSS), “que ha fet possible la posada en marxa del Pla de Lluita contra la precarietat en el treball”, així com la feina duta a terme pel SOIB a través de la Unitat de Seguiment de Qualitat de l'Ocupació. El conseller també ha posat en valor l’eficàcia demostrada per la planificació inspectora, fet que permet seguir treballant en futures edicions del pla de lluita, coordinadament amb la ITSS.

Contractes temporals: 427 transformacions a Menorca

Durant els mesos de juliol i agost, 32 inspectors de treball han estat vigilant les condicions laborals a totes les Illes. Com a resultats directes de la campanya, s’han investigat 9.563 contractes dels quals 4.021, més d’una tercera part (un 42%), estaven a frau de llei i s’han transformats en indefinits. En el cas de Menorca, els 6 inspectors desplaçats a l’illa han transformat en indefinits un total 427 contractes, un 4% més que l’any anterior.
Des 2015 fins ara l'increment dels contractes investigats a les Illes ha estat del 19,4%, el que ha donat com a resultat un 102,3% més de transformacions de contractes a indefinit (9.389).

37 ampliacions de jornada

Pel que fa a la parcialitat, enguany s’han revisat 2.811 contractes, dels quals 294 (un 10,5%) han experimentat una ampliació de jornada. A Menorca, el número d’ampliacions ha estat de 37, front els 66 de 2016, el que suposa una reducció del 44%, mantenint la tendència descendent.

Economia submergida

Així mateix, el Pla de Lluita també ha permès detectar situacions d'economia submergida. En aquest sentit ha explicat que l'activitat inspectora en aquesta campanya ha permès aflorar fins a 64 casos de persones que estaven treballant sense contracte i que han hagut de ser donades d'alta a la Seguretat Social.

Canvi de tendència en el mercat de treball a Balears

Negueruela ha destacat que ja és evident un canvi de tendència en el comportament del mercat de treball de la comunitat, d'acord amb les dades d'afiliació de la TGSS corresponents al tercer trimestre d'aquest any. D'aquesta manera, a les Illes Balears s'observa que en els nous contractes de 2017 l'ocupació indefinida (15.594) ja supera la temporal (11.858). Així mateix, les dades mostren que la contractació a temps complet s'ha intensificat en els últims anys, en detriment del parcial, que el 2017 és gairebé inapreciable: 129 llocs de treball a temps parcial enfront de 27.223 nous llocs de treball a temps complet.

Procediments sancionadors

També com a resultat de l'activitat inspectora, entre els mesos de juliol i agost s'han iniciat un total de 81 expedients a Balears, amb una proposta de sanció de 270.000 euros, dels quals 120.976 euros corresponen a infraccions d’economia irregular, 39.175 euros tenen a veure amb matèries laborals, 79.594 corresponen a deutes amb la seguretat Social i 34.255 euros responen a sancions per obstrucció a la inspecció laboral.  

Negueruela ha conclòs que si bé l’actuació inspectora ha demostrat la seva efectivitat, ara es fa necessari que “des del Ministeri s’ajusti la legislació” a fi d’endurir el règim de sancions per als incompliments, i es disminueixin així els contractes en frau de llei.

L'actuació dels inspectors ha permès recuperar 71.288 euros cotitzacions a la Seguretat Social.