torna

Detall de la notícia

Imatge 3149074

March assisteix a la presentació del simulador nàutic del CIFP Can Marines que enguany estrena un cicle de Navegació i pesca del litoral

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha visitat avui el centre integrat de formació professional (CIFP) Can Marines de Santa Eulària del Riu (Eivissa). Ha estat acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda; del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i de la delegada d’Educació a Eivissa i Formentera, Margalida Ferrer.

Els centres integrats permeten integrar tota l’oferta formativa de la professió de referència, per la qual cosa ofereixen formació reglada però també formació contínua i ocupacional. En aquest sentit, el CIFP Can Marines ofereix formació reglada de les famílies professionals de Maritimopesquera i Agrària, així com formació contínua i ocupacional d’aquestes famílies.

Can Marines ha incorporat enguany el cicle formatiu de grau mitja de tècnic en Navegació i pesca de litoral. Aquesta formació havia estat bastant demandada, tant per part de les confraries de pescadors de l’illa com per la Capitania Marítima, el Consell Insular d’Eivissa, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF) i empreses del sector. S’han ofertat 25 places que es varen cobrir des del primer dia.

Amb aquesta oferta es cobreix una part important de les demandes històriques dels professionals del sector marítim a les Pitiüses. Cal tenir en compte que a Eivissa hi havia una manca de cursos formatius d’àmbit local, especialment els relacionats amb el títol de mariner pescador i els mòduls per accedir al títol de Patró local de pesca. Es pot exemplificar amb el fet que els interessats havien d’estudiar fora de l’illa, la qual cosa dificultava l’accés professional per a moltes persones que hi estaven interessades.  

El cicle implantat a Can Marines habilita, una vegada complerts els requisits establerts a la normativa reguladora del títol professional de Patró de litoral, per a l’exercici professional en embarcacions de pesca i en d’altres dedicades al transport de passatgers i/o mercaderies, així com també per a aquelles que es dediquin a activitats lúdiques o a determinats serveis, com poden ser el salvament marítim o el practicatge.

Un simulador de navegació per a poder fer la formació maritimopesquera

Per tal de poder dur endavant els nous estudis maritimopesquers reglats i atendre també les necessitats dels cursos formatius d’especialitat per a l’exercici professional a la mar,  la Conselleria d’Educació i Universitat ha dotat el centre d’un simulador combinat de navegació i comunicacions marítimes, a més del seu respectiu mobiliari. En total, s’hi han invertit 258.112 euros.

Els equips de simulació són un requisit per a la formació marítima actual, segons la normativa estatal i internacional que la regula. Però aquest simulador de navegació, maniobra, pesca i comunicacions no només s'aplicarà a la formació reglada i professional en l'àmbit marítim, sinó que també serà l'element clau per al desenvolupament de diferents cursos d'especialitat marítima. Aquests cursos complementen els primers i s'exigeixen per a l'exercici professional de les tripulacions de les embarcacions, entre els quals es troben els següents certificats: Operador general i restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima (GOC/ROC), Sistema d'informació i visualització de cartes electròniques (SIVCE/ECDIS) i Radar de punteig automàtic (ARPA).

El CIFP Can Marines també ha incorporat una altra novetat el curs 2017-2018: es tracta de la modificació de la seva oferta de la família d’Agrària. En concret, canvia el grau mitjà de Producció agropecuària pel de grau mitjà de Producció agroecològica i la modalitat de grau mitjà de Jardineria i floristeria passa de presencial a FP dual.

Després de visitar Can Marines, el conseller d’Educació i Universitat s’ha desplaçat a l’IES Xarc per a reunir-se amb l’equip directiu, el claustre i l’AMIPA del centre.

Lliurament de premis a 79 alumnes d’Eivissa i Formentera

Finalment, al capvespre està previst el lliurament de premis a l’esforç personal i/o rendiment acadèmic a 79 alumnes de primària i secundària d’Eivissa i Formentera. Aquests premis tenen com a objectiu potenciar la millora dels resultats acadèmics i reconèixer l’esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal i valorar el rendiment acadèmic excel·lent.

En el cas dels alumnes de primària, poden obtenir aquest premi els alumnes de sisè curs que hagin superat el segon cicle de l’etapa i siguin mereixedors d’un especial reconeixement per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats i/o pel rendiment acadèmic al llarg de tota l’etapa de primària. S’atorga un premi a un alumne per cada centre que participi a la convocatòria. El premi consisteix en un diploma i un petit obsequi.

En el cas dels alumnes d’ESO, els premis a l’esforç personal distingeixen els alumnes que han estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2016-2017 i siguin mereixedors d’un especial reconeixement per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats. Cada centre pot proposar un alumne que consideri que és mereixedor de premi pel seu esforç personal, encara que no tengui un expedient acadèmic brillant. El premi consisteix en un diploma i un petit obsequi.

Quant als premis al rendiment acadèmic excel·lent, en el cas de secundària, obtenen aquest premi els alumnes que hagin finalitzat el quart curs d’educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2016-2017 i hagin obtingut una nota mitjana a tota l’etapa igual superior a 9. El premi consisteix en un diploma i un petit obsequi.

L’acte tendrà lloc al Palau de Congressos d’Eivissa i comptarà amb la participació del conseller d’Educació i Universitat, Martí March; del president del Consell d’Eivissa, Vicenç Torres; del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante; del conseller d’Educació del Consell, David Ribas; de la regidora d’Educació de Santa Eulària del Riu, i de la consellera d’Educació del Consell de Formentera, Susana Labrador.