torna

Detall de la notícia

Imatge 3148858

Gairebé 600 alumnes universitaris es beneficien de les ajudes universitàries per a mobilitat i desplaçament el curs 2016-2017

La Conselleria d’Educació i Universitat ha resolt la convocatòria d’ajuts de mobilitat i desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa de residència corresponent al curs 2016-2017. La dotació d’aquesta convocatòria ha augmentat un 49,1 % respecte de la convocatòria del 2016, la qual cosa ha permès concedir l’import màxim de l’ajuda (450 euros) a tots els sol·licitants que complien els requisits exigits en la convocatòria.

En total són 595 els alumnes de les Illes Balears que es beneficiaran d’aquestes ajudes. Per illes, són 559 de Mallorca, 19 de Menorca i 17 d’Eivissa. La finalitat d’aquesta iniciativa és fer minvar els efectes de la insularitat i garantir l’accés universal a l’ensenyament universitari mitjançant el foment de la mobilitat, ja que es tracta d’ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i d’ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea.

De les 834 sol·licituds presentades, se n’han exclòs 239 perquè no complien les bases de la convocatòria, de manera que finalment s’han acceptat 595 sol·licituds.

En aquesta convocatòria s’han concedit 31 ajudes per cursar estudis de màster fora de l’illa de residència, amb una dotació de 450 euros per alumne.

La dotació total de la convocatòria per al curs 2016-2017 ha estat de 338.000 euros, repartits entre dues modalitats. La primera modalitat consisteix en ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb un total de 12.000 euros per 20 ajuts de 600 euros cada un. La segona modalitat consisteix en ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea, amb un total de 326.000 euros i un màxim de 450 euros per ajut. 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, creada el 29 d’octubre de 2004, és un projecte de cooperació política entre les Illes Balears, Catalunya i Occitània amb l’objectiu de crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori i contribuir a la construcció d’una Europa unida, solidària i acostada als ciutadans.

La Resolució es pot consultar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior http://bit.ly/2mxQUPD.