torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  En data 23 de novembre de 2017 es va publicar al BOIB núm. 143 la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 7 de novembre de 2017 per la qual es sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 L'esmentada resolució dona la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través del següent enllaç: http://participaciociutadana.caib.es