torna

Detall de la notícia

Esborrany modificació Llei 7/2013

Es tracta d'una legislació molt específica que s'aprova el 2013 i han sorgit problemes de caràcter tècnic en la seva aplicació.

Aquests problemes es detecten en les reunions de la CEJAIB, que és l'òrgan consultor sobre la Llei. També hi han hagut diverses iniciatives parlamentàries demanant algunes modificacions puntuals de la llei.

Arrel d'això s'obre un procés participatiu amb les diferents administracions afectades a través de la CEJAIB i també peticions directes d'ajuntaments sobre temes concrets.

En el mes d'octubre de 2016 s'organitzaren unes jornades amb els tècnics de l'administració per tal d'esbrinar les diferents problemàtiques que s'havien de solucionar.

Des de la DGEI s'elaboren els primers documents de treball, el contingut dels quals s'informà als membres de la CEJAIB.