torna

Detall de la notícia

Imatge 3144474

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports incrementa 12 milions el pressupost per a l'any que ve

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha comparegut aquest dimecres a la  Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, concretament sobre el de la Conselleria de la qual és titular i que creix 12 milions d’euros el seu pressupost, 96.299.680 euros, respecte del de l’any passat, 84.376.299.

 
L’àrea d’Esports i Joventut és la que compta amb el pressupost més elevat: 32.126.820 €.
 
Esports: 38% d’increment
 
L’àrea d’Esports és la que registra el major increment, del 38%, que passa dels 21.013.832, l’any passat, als 29.036.443 euros, el 2018, dels quals, no obstant això, més de 8 milions són per pagar la construcció del Palma Arena, els quals s’han d’afegir als més de 3.000.000 € anuals per pagar el deute del velòdrom, la qual cosa significa més d’una tercera part del pressupost d’esports. En tot cas, hi ha un increment real de més de 2.000.000 € que permet l’augment de partides i la creació de noves que són reivindicacions històriques del sector esportiu.
 
És per això que s’incrementen en 250.000 €, fins a un total d’1.551.000 €, les inversions al poliesportiu de Prínceps d'Espanya, que inclouen l’inici de la construcció del nou IES CTEIB a finals de 2018, i l’inici dels tràmits per al cobriment de la piscina i la construcció d’una recta d’entrenament d’atletisme.
 
També creixen, en 200.000 €, els ajuts a equips que competeixen en àmbit estatal, amb un total d’1.000.000 € per a la temporada 2017-2018, que bonificarà equips femenins i els que obtinguin millors resultats. També augmenten les següents subvencions: a federacions esportives en 225.000 € fins als 555.000 €; als Consells insulars en 340.000 € fins als 500.000 €; als esportistes destacats en 100.000 € fins als 650.000 €; als desplaçaments a la península en 100.000 € fins als 300.000 € per reduir els desavantatges de la insularitat i, per altra banda, en 1.500.000 € les ajudes interilles que com a novetat inclouran les categories cadet i infantil; i més de 150.000 € aniran destinats específicament a les polítiques per incentivar l’esport femení. A més, es crea una nova línia d’ajudes als ajuntaments de 500.000 € per a tecnificació i seguiment esportiu. Es mantenen l’acció pressupostària destinada al programa “Posam Valors a l’Esport” i a Esport i Inclusió.
 
Joventut: es manté però disposa de més

Pel que fa a l'àrea de Joventut, disposarà de 3.946.321€ dels quals 3.110.000 € corresponen a IBJove.
 
Cultura: 12% d’increment

El pressupost de Cultura s’incrementa en 2.519.141 €, dels 21.156.324 €, el 2017, passa als 23.675.465 €, el 2018, als quals s’hi suma 1.250.000 € de l’Impost de Turisme Sostenible –destinats a la seu de la Simfònica i el Museu de Son Fornés.

Els equipaments culturals són beneficiaris d’aquest increment pressupostari, que sumen un total de 5.068.984 €: Biblioteca Pública Can Sales passa de 1.176.414 a 1.290.778 €; Arxiu del Regne de Mallorca, de 833.034 a 1.050.931 €;  Museu de Mallorca, de 794.023 als 891.072 €; Biblioteca Pública de Maó, de 330.507 a 415.680 €; Museu de Menorca, 253.055 a 314.701 €; i Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, de 782.454 a 870.970 €; mentre que l’Arxiu General es manté en 334.852 €.
 
El pressupost en Cultura inclou 2,3 milions d'euros per fer el Centre Internacional Fotogràfic Toni Catany, així com noves partides, de 200.000 € per a la creació del nou Institut d’Indústries Culturals (ICIB) i 125.000 € per a desenvolupar el Pla de Cultura de les Illes Balears 2017-2027.
 
Política Lingüística: 15% d’increment
 
El pressupost en Política Lingüística s’incrementa un 15% i arriba a superar els tres milions l’any que ve; així gestionarà 3.369. 578 € respecte dels 2.934.471 € de l’any passat. Una tercera part es destina a l’Institut d’Estudis Baleàrics dedicats a l’àrea de llengua, en què augmenten el número i tipus d’activitats formatives a banda de la formació general (destinades al col·lectiu sanitari, als joves nouvinguts i a pares i mares), i s’obriran el 2018 els nous Centres d’Autoaprenentatge de Català a Calvià i Manacor. Les altres dues parts del pressupost es destinen a parts iguals al Servei de Foment, en què es mantenen les línies d’ajudes existents i se’n creen de noves, com les dedicades a ràdios i televisions privades, i a l’àrea de Certificació que gestiona l’augment d’inscrits en les convocatòries de proves.
 
Participació i Memòria Democràtica: primer pressupost
 
L’àrea de Participació i Memòria Democràtica –que assumeix les àrees de Participació i Voluntariat, de l’anterior Direcció General de Participació i Transparència, i l’àrea de Memòria Democràtica, fins ara pressupostada dins Cultura- comptarà per primera vegada el 2018 amb pressupost propi, amb un total de 1.027.570 €, 500.000 € dels quals són per a exhumacions de fosses; 75.000 € per senyalitzar-les i 20.000 € per a l’aplicació de la Llei de Memòria Democràtica. Quant a la Llei de consultes i processos participatius, 30.000 € seran per a la creació del seu registre únic de participació ciutadana. Per altra banda, 60.000 € es destinaran a entitats de voluntariat per a l’elaboració de l’esborrany de la Llei de voluntariat.
 
A banda d'això, l’Institut d’Estudis Baleàrics també puja 113.000 €. Dels 3.484.367 de l’any passat es passa als 4.500.000 € aproximadament, amb tres quartes parts procedents de Cultura i una quarta part procedent de Política Lingüística.
 
La Simfònica, amb un pressupost total de 6.022.531 €, crearà beques d’investigació per recuperar patrimoni musical.
 
Finalment, l’ens públic de ràdio i televisió IB3, adscrit a la Conselleria, rep 31.100.000 €.