torna

Detall de la notícia

Imatge 3144315

La consellera Fanny Tur anuncia augments en totes les línies d'ajudes esportives i la creació de noves per aconseguir l'equilibri territorial en les inversions del Govern

La consellera de Cultura, Participació i Esports ha contestat avui a la interpel·lació presentada pel Partit Popular en el Ple del Parlament en relació a la gestió de la política esportiva del Govern.
Fanny Tur ha volgut destacar que, a diferència de la legislatura passada, durant l’actual s’han recuperat òrgans de participació real dels agents esportius en la definició de la política esportiva i s’està treballant en la línia de la innovació i la inversió per avançar cap a polítiques esportives adaptades a la realitat actual.

En aquest sentit, s’ha recuperat l’Assemblea Balear de l’Esport, un òrgan de participació que la darrera legislatura estava totalment inactiu.

Per altra banda, cal recordar que a la legislatura passada es varen eliminar les ajudes a les Federacions esportives, en canvi aquesta legislatura s'ha destinat una partida de 280.000€ al 2017 i està previst que aquest 2018 les ajudes arribin fins a 555.000€, fet que suposa un augment de 375.000€ des de l’inici de legislatura. S’han augmentat totes les ajudes als esportistes i a partir d’ara la Conselleria també pagarà els viatges entre illes de les categories infantil i cadet.

Pel que fa al Poliesportiu Prínceps d’Espanya en dos anys s’han augmentat en més de 500.000€ les inversions al poliesportiu. I durant aquest 2018 també s’iniciaran els tràmits per al cobriment de la piscina de 50 metres perquè pugui ser utilitzada pels esportistes de les Illes Balears durant l’hivern i també poder acollir esdeveniments esportius internacionals d'alt nivell.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports també ha realitzat un cens de totes les instal·lacions esportives de les Illes Balears. Cal destacar que gràcies a aquest Cens d’Instal·lacions Esportives de les Illes Balears els ciutadans podran conèixer la ubicació de totes les instal·lacions existents, tant públiques com privades, i això facilitarà el seu ús i fomentarà els hàbits saludables de la població. En aquest sentit, hi ha un compromís a col·laborar en equipaments esportius per aconseguir un equilibri territorial quant a equipaments, per equilibrar la descompensació que existeix entre illes, la qual cosa suposarà fer-ne de nous i millorar els existents.

Des de principis d’any s’està aplicant el Codi d'Ètica Esportiva a tota la comunitat del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB), que està basat en els principis fonamentals del respecte, la honestedat, la responsabilitat, el sentit del deure i la justícia, i estableix compromisos ètics per als esportistes, els seus familiars, els entrenadors i el personal tècnic de suport.

Cal destacar també que el pròxim 22 de desembre tindrà lloc per primera vegada la Gala de l’Esport de les Illes Balears on es premiaran als millors equips i esportistes de les Illes Balears per reconèixer el valor de les fites esportives aconseguides.

Finalment, cal afegir que existeixen més accions en política esportiva com la descentralització de les finals balears d’esport escolar, o el decret d’esportistes d’alt nivell que van amb la línia de la innovació i la inversió en el sector esportiu, sempre atenent a les demandes dels agents esportius dins els òrgans de participació que s’han recuperat des de la Conselleria.