torna

Detall de la notícia

Imatge 3144250

CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019)

Modificació de llistes per a determinades persones, amb la puntuació assignada, en execució de la sentència núm. 311/2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, recaiguda en el procediment PA 272/2017.