torna

Detall de la notícia

Imatge 3144210

El pressupost de Treball, Comerç i Indústria, 129,2 milions, s'adreça a impulsar la diversificació econòmica i atendre els col·lectius d'aturats prioritaris

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha comparegut avui en comissió parlamentaria per donar a conèixer les principals línies d’actuació que es desenvoluparan amb el pressupost que gestionarà la Conselleria el 2018, 129,2 milions d’euros, i que s’adreçarà fonamentalment a impulsar la diversificació econòmica i a atendre els col·lectius d’aturats prioritaris. Aquests 129,2 milions d’euros signifiquen un increment del 16,6% respecte l’any 2017 i, per segon any consecutiu, se supera la barrera dels 100 milions d’euros.
 
Segons ha defensat Negueruela, el pressupost té una vessant de clar impuls econòmic, amb la posada en marxa, durant 2018, del Pla d’Indústria, que reforça i incrementa les línies ja iniciades durant el 2017 per donar major múscul al teixit industrial de les Illes Balears. L’altra vessant és la d’incrementar les polítiques adreçades a col·lectius d’aturats específics, tals com els aturats de llarga durada de més de 30 anys, els joves o les dones víctimes de violència masclista.
 
Indústria
 
El Pla d’Indústria, que s’aprovarà en les properes setmanes i que ha tingut un ampli debat dins el Diàleg Social en el marc del Pacte per la competitivitat, l’ocupació de qualitat i el benestar social, serà la principal eina per a impulsar la diversificació empresarial. Per això, la Direcció General de Política Industrial incrementa en un 68,3% el seu pressupost, passant de 8,3 milions en el 2017 a 14 milions d’euros per al 2018. D’aquest import, 11,3 milions es destinen al Pla d’Indústria, que bàsicament incidirà en tres eixos: la innovació i modernització tecnològiques, la formació de capital humà i la internacionalització.
 
Per la seva banda, l’Institut de Desenvolupament Empresarial (IDI), que depèn orgànicament de la Direcció General de Política Industrial, serà l’òrgan executor del Pla d’Indústria, convertint-se així en una vertadera Agència de Desenvolupament Regional.
 
Comerç
 
En matèria de comerç i empresa es continuarà treballant en el model de comerç de proximitat, proper i respectuós amb  el medi ambient i amb l’equilibri territorial a cada Illa. La Direcció General de Comerç seguirà desenvolupant el Pla de Dinamització Comecial iComerç, que es va posar en marxa l’any 2015 i que impulsa establiments comercials en el camí de la modernització i l’augment de la competitivitat.
 
El pressupost per promoure el creixement del comerç minorista, el desenvolupament econòmic del territori mitjançant plans de dinamització i per impulsar l’activitat dels mercats municipals serà de més de 800.000 euros per a 2018.
 
L’altra gran eix serà el de la internacionalització d’empreses de les Illes, política a la qual es destinaran més de 730.000 euros i que mantindrà la senda traçada durant 2017.
 
Qualitat de l’Ocupació
 
Un altre tret destacat pel conseller ha estat la lluita contra la precarietat laboral i a favor de la qualitat de l’Ocupació. Per això es tornarà a reeditar el Pla de Lluita contra la Precarietat, que en els darrers dos anys ha permès la millora de les condicions laborals de més de 9.500 treballadors.
 
Una altra política estratègica essencial serà el foment de l’autoocupació i l’emprenedoria, a través d’un pla plurianual que es presentarà en les properes setmanes, i que implica la Direcció General de Treball, el SOIB, la Direcció General de Política Industrial i l’IDI.
 
SOIB
 
Després d’haver passat l’equador de la legislatura, les polítiques actives d’ocupació desenvolupades des del SOIB han començat a obtenir resultats: caiguda d’un 24% de l’atur a les Illes Balears, 7 punts per damunt de la mitjana nacional;  o reducció d’un 35% de l’atur de llarga durada en els dos darrers anys.
 
Per incrementar l’efectivitat de les polítiques d’ocupació, el SOIB torna a veure incrementat el seu pressupost, i arriba als 82,1 milions d’euros, al que s’hi ha d’afegir 1,5 milions de l’Impost de Turisme Sostenible, que suposen una pujada del 12,9% respecte el 2017; a més, segons ha assenyalat Negueruela, el pressupost del SOIB ja duplica l’aprovat l’any 2015 per l’Executiu de Bauzà, que va ser de 42 milions.
 
El conseller també ha apuntat que una forma de visualitzar les diferències entre ambdós legislatures és que mentre l’any 2015 es van invertir 635 euros per aturat en polítiques actives d’ocupació, en el pressupost de 2018 aquesta inversió és de 1.619 euros per aturat, és a dir, un 159% més.
 
Aquests pressuposts serviran, en part per atendre els col·lectius d’aturats d’atenció prioritària. En aquest sentit, es manté el programa “SOIB Visibles” per a la contractació de persones aturades de llarga durada majors de 45 anys, amb un pressupost de 6 milions d’euros.

A més, es posarà en marxa un nou programa integral per aturats de llarga durada de 30 a 45 anys, que vol reduir l’atur en aquest col·lectiu en un 60% al finalitzar aquesta legislatura. Per  finançar una part d’aquest nou programa es comptarà amb 1,5 milions provinent de l’Impost de Turisme Sostenible.
 
Un altre col·lectiu prioritari és el de joves, pel qual s’impulsen un seguit de mesures aglutinades a través dels programes de SOIB Jove. Per a desenvolupar aquestes polítiques el SOIB destinarà 22,4 milinos, amb un increment del 40% respecte 2017.
 
Finalment, i com ja ha anunciat la presidenta en el darrer debat de l’Estat de la Comunitat, el SOIB posarà en marxa un programa específic de contractació per garantir que totes les dones aturades i víctimes de violència de gènere tinguin garantida una feina durant 12 mesos, que es contractarà bé a través d’una administració pública, bé en entitats sense ànim  de lucre.