torna

Detall de la notícia

Imatge 3144109

Durant l'any 2016 la Direcció General de Salut Pública i Participació ha fet 8.898 inspeccions de seguretat alimentària i 1.261 de salut ambiental

La directora general de Salut Pública i Participació vol destacar la tasca del personal tècnic de protecció de la salut (serveis de Seguretat Alimentària i Salut Ambiental) i del personal inspector d’escorxadors i indústries càrnies, que recull la Memòria de 2016.

Quant al Servei de Seguretat Alimentària, que compta amb 29 tècniques i tècnics de Protecció de la Salut i 19 inspectors i inspectores d’escorxadors i indústries càrnies, cal destacar:

 • 8.242 inspeccions d’establiments alimentaris i 656 auditories a les indústries alimentàries.
 • 927 mostres recollides de diferents campanyes i programes de control.
 • El control sanitari dels animals presentats al sacrifici (26.098UBM d’ungulats i 10.022 UBM d’aviram i conill).
 • 1.063 actuacions de supervisió de la normativa del tabac.
 • S’ha proposat la iniciació de 299 expedients sancionadors.
 • S’han tramitat 245 denúncies dels ciutadans: 147 amb relació a menjars preparats, cuines, restaurants, etc., 18 amb relació a carns i derivats, i 80 amb relació a altres aliments.

Pel que fa al Servei de Salut Ambiental, que compta amb 12 tècniques i tècnics de protecció de la salut, cal destacar:

 • 1.261 inspeccions de diferents tipus d’activitat (piscines, aigües de consum humà, productes químics, sanitat mortuòria, residus sanitaris, legionel·la, centres de bronzejat).
 • 3.188 mostres recollides d’aigües de bany, control de legionel·la i aigües de consum humà.
 • 83 actuacions de supervisió de la normativa del tabac.
 • S’ha proposat la iniciació de 114 expedients sancionadors.
 • S’han tramitat 214 denúncies.