torna

Detall de la notícia

Imatge 3142945

Jornada «Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb víctimes de violències masclistes»

Jornada «Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb víctimes de violències masclistes»

Lloc: Hospital Son Llàtzer, videoconferència a l’Hospital Can Misses, l’Hospital Mateu Orfila i l’Hospital de Formentera

Dies: 28 i 29 de novembre de 2017

Horari:

— Dia 28 de novembre: de 15.45 a 19.30 h

— Dia 29 de novembre: de 9.00 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h

Nombre de participants: 250 persones aproximadament

Organització: l’Institut Balear de la Dona amb la col·laboració de la Direcció General de Salut Pública i l’IBSalut.

OBJECTIUS

  • Dotar a les i els professionals que intervenen amb víctimes de violència masclista dels àmbits judicial, laboral, educatiu, de serveis socials, de salut, i de seguretat amb estratègies i eines per a la prevenció, detecció i intervenció.
  • Conèixer les bones pràctiques que es duen a terme en diferents serveis i àmbits d’intervenció.
  • Conèixer els diferents espais i estructures de coordinació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Crear un espai perquè els i les professionals es puguin interrelacionar de manera directa amb els recursos que utilitzen en la seva feina diària.

 

PERSONES DESTINATÀRIES

  • Professionals dels àmbits laboral, judicial, educatiu, de serveis socials, de salut i de seguretat, especialment els i les que puguin intervenir en la prevenció i en qualsevol fase del procés en què es trobi immersa una víctima de violència masclista, i altres professionals interessats o interessades en la matèria.

 

INSCRIPCIÓ A TRAVÉS DEL SEGÜENT FORMULARI