torna

Detall de la notícia

Imatge 3142333

Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts (de gener a maig de 2018)

La presència d’alumnes d’incorporació tardana, procedents de la immigració, en el sistema educatiu de les Illes Balears és un fet ben habitual. Aquests alumnes necessiten una atenció educativa especial que els permeti incorporar-se més fàcilment a les classes i adquirir uns coneixements bàsics de català, la llengua pròpia de la comunitat receptora.

Amb la finalitat de proporcionar-los aquesta atenció educativa, l’Àrea de Llengua de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) organitza, en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, tallers de llengua per a joves nouvinguts de 12 a 17 anys que tenguin coneixements escassos o nuls de català. Aquests tallers es duran a terme durant el curs escolar.

INSCRIPCIÓ

Requisits:

  • Tenir entre 12 i 17 anys.
  • Tenir coneixements escassos o nuls de català.

Termini d’inscripció: del 7 al 24 de novembre de 2017.

Lloc d’inscripció: centre educatiu dels alumnes interessats.

Documentació que s’ha de presentar:

  • Full d’inscripció emplenat.
  • Autorització dels pares o tutors (inclosa en el full d’inscripció).
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o equivalent.
  • Autorització d’ús d’imatges (opcional).

DADES DELS TALLERS

Dates: del 8 gener al 31 de maig de 2018.

Durada: 40 hores.

Més informació: Institut d’Estudis Baleàrics (C. d’Alfons el Magnànim, 29. 07004 – Palma. Tel.: 971 17 76 04).