torna

Detall de la notícia

Estudis contractats

Aquí podeu veure tots els estudis contractats per  la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme i per tots els ens del sector públic autonòmic que hi té adscrits, corresponents a contractes signats des de dia 2 de novembre de 2017.