torna

Detall de la notícia

Imatge 3126087

Per primera vegada tots els inscrits al borsí d'Educació seran baremats

La Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant la Direcció General de Personal Docent ha presentat avui a la reunió de la Mesa Sectorial d’Educació les novetats previstes a la propera convocatòria d’interins del curs 2018/19Una convocatòria amb nous criteris de baremació amb la finalitat de tractar d’equilibrar la formació acadèmica i l’experiència docent per a l’accés dels interins a la funció pública .
 
Baremació dels aspirants i augment de 2 punts en formació
 
Una de les novetats destacades de la convocatòria d’interins per al curs 2018/19 és l’establiment de nous criteris respecte a la baremació d’aquells que accedeixen per primera vegada al borsí o d’aquells que encara no tenen 30 dies treballats a centres públics, els aspirants coneguts com grup “S”. Educació ha anunciat a la mesa sectorial que a partir d’ara es baremarà a tots els inscrits en el borsí d’interins de la Conselleria. 
 
“S’ha fet una passa cap endavant molt important” ha explicat la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez. “Augmentam la baremació dos punts i, a més, baremarem els S, que no s’havien baremat mai, i els baremarem l’experiència i tota la titulació, mentre que fins ara només es tenia en compte la nota. Si això és partir de zero... Estam parlant de 13.000 persones i això no es pot fer tot de cop. Ara es farà això i més endavant es baremaran també els cursos dels aspirants”.
 
Fins ara, i tenint en compte que a l’actualitat més de 13.000 interins formen part del borsí, els mèrits només es tenen en compte quan els interins han fet 30 dies de classe a centres públics. Això suposa que en cas de desempat entre dos aspirants nous, els criteris que decideixen el desempat són el seu expedient acadèmic deixant la resta de mèrits sense avaluar. Amb aquesta nova iniciativa tots els docents de la llista, tant els que han fet més de 30 dies a centres educatius públics com els que no, podran aportat altres mèrits com la formació acadèmica, altres titulacions i l’experiència docent, ja sigui en centres públics com en centres privats o concertats. 
 
Una altra de les novetats és l’augment de 2 punts en el barem de formació per tal d’equilibrar experiència i formació acadèmica dels interins aspirants, tal i com ja es va fer a l’inici de la legislatura, que es va passar de 25 a 30 punts, com a màxim per a aquest apartat . Si a l’actualitat els punts màxims als que pot optar un aspirant en formació són de 30, per la pròxima convocatòria arribarà als 32 punts.   
 
Aquests  canvis a la convocatòria juntament amb el procés d’oposicions previstes per més de mil docents i la posada en marxa d’un nou programa de nòmines, són el motiu de l’altra novetat que presenta la propera convocatòria d’interins: l’avançament al mes de novembre de la convocatòria d’interins.