torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de Llei del Voluntariat de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text de l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei del voluntariat de les Illes Balears, perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

A l'efecte de permetre fer les aportacions, podeu trobar la informació necessària sobre aquest projecte en el document annex.

Així, abans de la redacció de l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei, podeu fer les aportacions que considereu adients de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç del Portal de participació ciutadana, fins al dia 22 de novembre de 2017 (inclòs), o bé mitjançant un escrit dirigit a la Direcció General de Participació i Memòria Democràtica de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en el mateix termini.