torna

Detall de la notícia

Imatge 3112313

Activitat de formació: Estratègies de suport lingüístic i social a l'alumnat d'origen estranger a l'ESO. NOVETAT - Publicació de nou material

Des del passat 27 d’octubre està obert el termini per inscriure’s a la formació Estratègies de suport lingüístic i social a l’alumnat d’origen estranger a l’ESO. Aquesta activitat de formació, organitzada pel Servei de Normalització Lingüística i Formació, tindrà lloc en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut entre els mesos de novembre de 2017 i febrer de 2018.

Els objectius d’aquesta activitat són els següents:

 • Donar elements bàsics d’anàlisi i reflexió per entendre i treballar amb la diversitat en un sentit general i amb la diversitat cultural en particular des de l’àmbit educatiu.
 • Aportar respostes a la multiculturalitat amb intervencions educatives en el marc del centre educatiu.
 • Proporcionar orientacions i recursos en l’organització i gestió del suport lingüístic i social.
 • Reflexionar sobre l’adquisició de segones llengües (L2) des d’un enfocament pragmaticodiscursiu.
 • Incorporar recursos i metodologies en l’atenció a l’alumnat nouvingut que s’inicia en l’aprenentatge de la llengua catalana.
 • Identificar i desenvolupar estratègies de guiatge que ajudin el nostre alumnat a participar en les activitats d’aprenentatge.
 • Considerar la situació sociolingüística al centre educatiu.
 • Estar al corrent dels condicionants sociolingüístics.
 • Remarcar la figura del professorat com a model de comportament lingüístic i responsable de l’ús de la llengua catalana a l’aula i al centre.
 • Consolidar la competència comunicativa dels alumnes, reforçar la lleialtat lingüística.
 • Planificar o avaluar el procés d’acollida dels alumnes nouvinguts tenint en compte la integració social i la llengua catalana.
 • Acordar els plantejaments didàctics per a l’ensenyament de les llengües i establir mecanismes de coordinació d’aquest ensenyament.
 • Establir mecanismes d’avaluació reguladora i d’avaluació qualificadora.

Termini d’inscripció: fins al 5 de novembre.